BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1697/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v tập huấn CBQL và báo cáo viên cốt cán theo Chuẩn HT trường TrH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo,
- Học viện Quản lý giáo dục
- Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
- Các sở giáo dục và đào tạo,
- Học viện Quản lý giáo dục
- Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2010 về việc tổ chức các lớp tập huấn cán bộquản lý và báo cáo viên cốt cán của các sở GD&ĐT, giảng viên Học viện quảnlý giáo dục, giảng viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vềChuẩn hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trườngphổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22tháng 10 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạocăn cứ vào Kế hoạch nói trên và các yêu cầu trong công văn này để cử cán bộ đitập huấn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đại biểu thuộc khối sở GD&ĐTvà hiệu trưởng các trường THPT

Mỗi tỉnh/thành phố cử 09 đạibiểu tham dự tập huấn, bao gồm:

- 01 đại diện lãnh đạo sở GD&ĐT.

- 01 lãnh đạo phòng Tổ chức cánbộ.

- 01 lãnh đạo phòng Giáo dụcTrung học.

- Chủ tịch Công đoàn ngành giáodục tỉnh.

- 02 chuyên viên phòng Giáo dụcTrung học.

- 03 hiệu trưởng trường trunghọc phổ thông.

2. Đại biểu thuộc khối phònggiáo dục và đào tạo cấp huyện và hiệu trưởng trường THCS

Mỗi tỉnh/thành phố cử 08 đạibiểu là lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT cấp huyện và hiệu trưởng trườngTHCS.

3. Học viện Quản lý giáo dục: 03người

4. Trường Cán bộ quản lý giáodục thành phố Hồ Chí Minh: 03 người

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔCHỨC TẬP HUẤN

- Tổ chức 04 đợt tập huấn trongtháng 4 và 01 đợt trong tháng 5 năm 2010, mỗi đợt tập huấn gồm 2 ngày.

- Khai mạc lúc 8 giờ 00 của ngàythứ nhất trong đợt tập huấn. Ban Tổ chức đón và bố trí chỗ nghỉ cho đại biểu từ14giờ 00 buổi chiều trước ngày khai mạc.

* Thời gian, địa điểm cụ thể củatừng đợt như sau:

1. Đợt 1: Tại Khách sạn Đà Nẵng,số 01 – 03, Đống Đa, thành phố Đà Nẵng, từ ngày 15 đến 16 tháng 4, gồm đại biểucác tỉnh/thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, BìnhĐịnh, Phú Yên, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Quảng Trị, Quảng Bình.

2. Đợt 2: Tại Khách sạn Ba Son,số 2, Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 19đến 20 tháng 4, gồm đại biểu của các tỉnh/thành phố sau: Cà Mau, Kiên Giang,Bạc Liêu, Cần thơ, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An, HậuGiang, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hoà và 03 đại biểu của Trường Cán bộ quảnlý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đợt 3: Tại Khách sạn Du lịchTháng Mười, 151 Thuỳ Vân, thành phố Vũng Tàu, từ ngày 21 đến 22 tháng 4, gồmđại biểu các tỉnh/thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương,Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắc Nông, Sóc Trăng,Vĩnh Long.

4. Đợt 4: Tại khách sạnVinamotor, đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, từ ngày 27 đến 28tháng 4, gồm đại biểu các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Phú Thọ, NghệAn, Sơn La, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên,Lai Châu, Thanh Hoá.

5. Đợt 5: Tại Nhà An nghỉ dưỡng,khu I, thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, từ ngày 05 đến 06 tháng 5, gồm đạibiểu các tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh,Bắc Giang, Hải Dương, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, HưngYên và 03 đại biểu của HVQLGD.

III. KINH PHÍ

- Ban tổ chức bố trí chỗ ở và hỗtrợ tiền ăn cho các đại biểu tham dự tập huấn.

- Địa phương, cơ sở chi trả tiềnđi lại và chế độ công tác phí cho cán bộ tham gia tập huấn theo quy định hiệnhành.

Đề nghị các đơn vị cử cán bộtham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Dự án PTGVTHPT&TCCN (để p.h);
- Dự án PT THCS 2 (để p/h);
- Vụ TCCB, Vụ GDTrH (để p.h)
- Lưu VT; Cục NG&CBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NG&CBQLCSGD
PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Trương Đình Mậu

*Ghi chú: Đại biểu cần biếtthêm thông tin chung về lớp tập huấn xin liên hệ với Cục Nhà giáo và Cán bộquản lý giáo dục theo số máy 043.6230603 hoặc 0904.224234 gặp Bà Trịnh ThanhTrà..

Những thông tin cụ thể về hộitrường tập huấn và nơi ở của đại biểu xin đề nghị:

- Các đại biểu thuộc khối sởGD&ĐT và hiệu trưởng các trường THPT liên hệ với Dự án PTGV THPT&TCCNtheo số máy: 043.7832797; 0979.336192, gặp bà Nguyễn Thị Hiền, cán bộ Dự án.

- Các đại biểu thuộc khốiphòng giáo dục và đào tạo quận/huyện/thị xã và hiệu trưởng trường THCS liên hệvới Dự án PTGD THCS II theo số máy: 043.8682018 hoặc số 0989.846416 gặp ÔngTrần Đình Khuê, cán bộ Dự án.