BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1698/TM-AM
V/v tham dự hội nghị Dệt may EU

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Cao uỷ Thương mại EU, Ô.Pascal LAMY, có thư mời Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển dự hội nghị về “Tương lai ngành dệt may sau năm 2005” tổ chức tại Bruxelles (Bỉ) trong hai ngày 05 và 06 tháng 05 năm 2003.

Một số nội dung quan trọng sẽ được các quan chức cao cấp quốc tế trình bày và trao đổi trong hội nghị như: “Những thách thức của việc loại bỏ hạn ngạch hàng dệt may đối với các nước công nghiệp và đối với các nước đang phát triển, đối với các thành viên và các nước chưa phải là thành viên của WTO”, “lợi ích của việc loại bỏ hạn ngạch đối với các nước đang phát triển”...

Thành phần được mời dự hội nghị trên gồm nhiều quan chức cao cấp của một số tổ chức quốc tế và một số nước như Tổng Giám đốc WTO, Tổng thư ký UNCTAD, đại diện Ngân hàng thế giới, Chủ tịch Hiệp hội dệt-may EU, Phó Tổng thư ký OCDE, Bộ trưởng Ngoại thương Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Pakistan, Bộ trưởng Thương mại Rumani...

Nhận thấy việc tham gia hội nghị nói trên là cần thiết, Bộ Thương mại trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ trưởng Trương Đình Tuyển nhận lời mời của Cao Uỷ viên Thương mại Pascal LAMY dự hội nghị và kết hợp làm việc với EU về thoả thuận buôn bán giầy dép, gặp Bộ trưởng Kinh tế Bỉ trao đổi về chương trình hợp tác năm 2003 giữa hai Bộ.

Dự kiến thời gian đi công tác từ ngày 03/5-10/05/2003 Mọi chi phí do ta lo liệu./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự