BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1699/TM-VP
V/v tổ chức Hội nghị Gạo Quốc tế 2003 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị Gạo Quốc tế là một sự kiện quan trọng hàng năm được tổ chức luân phiên tại các nước sản xuất gạo trên thế giới với mục đích trao đổi các vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế về gạo và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các đối tác mua bán trên thị trường gạo thế giới. Hội nghị Gạo Quốc tế được bắt đầu tổ chức từ năm 1996 theo sáng kiến của tập đoàn Informa Group Ple, có trụ sở tại London (Anh), chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin thị trường quốc tế thông qua việc tổ chức các hội nghị quốc về nhiều lĩnh vực trong đó có nông sản như gạo, cà phê, v.v... Năm 2002, tập đoàn Informa Group Ple đã phối hợp với Tổng Công ty Lương thực và Thực phẩm Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Gạo Quốc tế 2002 tại Bắc Kinh và trong tháng 1/2003 đã phối hợp với Hiệp hội Cà phê Việt Nam tổ chức Hội nghị Cà phê Quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh (Thông tin về tập đoàn Informa Group Ple, xin xem tài liệu gửi kèm).

Gần đây, tập đoàn Informa Group Ple. đã làm việc với đại diện Bộ Thương mại. Cục XTTM và Hiệp hội Gạo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh để bàn việc tổ chức Hội nghị Gạo quốc tế 2003 ở Việt Nam. Theo dự kiến, Hội nghị lần này sẽ diễn ra vào hai ngày 16 và 17/10/2003. Ban tổ chức Hội nghị Gạo Quốc tế 2003 sẽ bao gồm: phía Việt Nam là Cục Xúc tiến Thương mại trực thuộc Bộ Thương mại và Hiệp hội Lương thực Việt Nam và phía nước ngoài là Công ty IBC, Asia, công ty con của tập đoàn Informa Group Ple. (Anh), có trụ sở tại Singapore.

Hiện nay, Bộ Thương mại, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Công ty IBC Asia đang triển khai lập kế hoạch tổ chức Hội nghị trên. Theo ý kiến của Bộ Thương mại, để tăng thêm ý nghĩa của Hội nghị và thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với các vấn đề thương mại quốc tế liên quan đến gạo, một mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của ta hiện nay, Bộ Thương mại xin kiến nghị mời một đồng chí Phó Thủ tướng làm khách danh dự của Hội nghị.

Ngoài ra, thay mặt nước chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị, Bộ Thương mại sẽ phải thực hiện một số công việc cần được hỗ trợ kinh phí khoảng 309 triệu đồng, cụ thể là:

- Tổ chức tiệc chiêu đãi/ăn tối cho khoảng 150 đại biểu của hội nghị: 23 triệu đồng (10 đô-la/người ´150 người)

- Hỗ trợ phí tham dự để tạo điều kiện cho các đại biểu là doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam (37 doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu lớn năm 2002) có dịp tiếp xúc với các khách hàng lớn trên thị trường gạo thế giới: khoảng 286 triệu đồng (500 đô-la/người ´ 37 doanh nghiệp).

Bộ Thương mại kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Bộ Thương mại tổ chức Hội nghị Gạo Quốc tế tại Việt Nam vào thời gian trên và mời một đồng chí Phó Thủ tướng làm khách danh dự của Hội nghị, và đề nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cho sử dụng ngân sách để tài trợ những công việc nói trên./.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển