ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1716/UB
V/v mua heo và quản lý thịt heo trên địa bàn Thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 1986

Từ đầu tháng 2-1986 tình hìnhthịt heo ở thành phố đã gặp nhiều khó khăn và ngày một căng thẳng. Heo mua từcác tỉnh về và heo mua tại thành phố ngày càng ít.

Tình hình trên có nhiều nguyênnhân trong đó trước hết cần nghiêm khắc kiểm điểm sự chỉ đạo và tổ chức chănnuôi thu mua heo, quản lý thịt heo của chúng ta.

Trong tình hình khó khăn vềthịt, các quận huyện và ngành thương nghiệp hợp tác xã đã cố gắng đi mua ở cáctỉnh và tại thành phố. Nhưng có thiếu sót lớn là bộ phận đi mua đã tùy tiệnnâng giá, thịt bán ra có khuynh hướng chạy theo giá thị trường. Đáng phê phánnữa là do ta không nhận được nhiều heo của tỉnh, không mua được heo tại thànhphố thì việc quản lý tư thương giết và bán heo lậu – coi như giải quyết xong từthương giết và bán heo lậu cũng đã bị buông trôi. Một số nơi, họ hoạt động côngkhai, hoặc dưới danh nghĩa hợp đồng với Hợp tác xã mua bán.

Tình hình trên đã tác động rấtxấu không những trong lĩnh vực kinh tế mà cả đến nhiều mặt trong lĩnh vực xãhội, tâm lý, nếu không gấp rút chấn chỉnh có thể sẽ kéo theo những hậu quả taihại khác.

Chủ trương của thành phố là :Trong khi cùng các tỉnh và ngay ở tại thành phố, tìm mọi cách chăm lo đàn heo,chặn đứng nạn sút giảm và giúp đỡ cho nó phát triển mạnh mẽ, thì mở ngay mộtđợt hoạt động với những biện pháp cấp bách, kiên quyết, đưa việc mua heo, giếtmổ heo vào tổ chức, quản lý thật chặt thị trường thịt heo nhằm nhanh chóng ổnđịnh thị trường thịt heo, cố gắng phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu về thịt heocủa nhân dân thành phố.

1. Thương nghiệp xã hội chủnghĩa phối hợp chặt với các tỉnh tổ chức thu mua thật tốt để nắm được hầu hếtlượng heo xuất chuồng theo đúng giá quy định. Tổ chức tốt việc phân công phâncấp (thành phố và quận huyện, quốc doanh và hợp tác xã) và chấp hành nghiêm kỷluật giá.

Giá mua heo của dân (với từngvùng) và giá giao cho thành phố (tại chỗ hoặc tại thành phố) đã được thống nhấtvới các tỉnh. Giá mua và giá giao này đã đựơc tính toán nhằm bù đắp đúng mứcchi phí và công lao động của người chăn nuôi, không có tích lũy cho cả tỉnh vàthành phố, thành phố sẽ đẩy mạnh chương trình cùng các tỉnh liên kết đầu tư vàochăn nuôi, chặn đứng nạn đầu heo giảm sút; tạo điều kiện cho nó phát triển trởlại mạnh mẽ, từ đó giữ, giảm dần giá heo xuống đến mức hợp lý.

Về giao dịch thu mua, thống nhấttập trung đầu mối vào Sở Thương nghiệp thành phố. Sở Thương nghiệp thành phố cónhiệm vụ quan hệ chặt với các tỉnh, ký kết hợp đồng thu mua và có kế hoạch chỉđạo Công ty thực phẩm 1 và phân công các quận huyện tổ chức thu mua giao nhận(cả theo kế hoạch và theo liên kết kinh tế). Các quận huyện và thương nghiệphợp tác xã có thể mua thêm qua liên kết kinh tế nhưng nhất thiết phải theo đúnggiá quy định không được nâng giá, không được độn hàng. Ai vi phạm sẽ bị kỷluật. Quận huyện nào chấp hành nghiêm, tổ chức thu mua thêm được nhiều sẽ đượcxét khen thưởng. Giao cho Sở Thương nghiệp trách nhiệm theo dõi và có ý kiến đềđạt xử lý kịp thời về việc thi hành kỷ luật này.

Các cơ quan không có chức năngkinh doanh heo không được tổ chức đi mua heo ở các tỉnh. Các tổ chức xuất nhậpkhẩu của thành phố cũng phải theo đúng những quy định trên. Các huyện của cáctỉnh có đem heo lên bán tại thành phố cũng theo giá quy định.

Mặt khác, Sở Thương nghiệp vàcác quận, huyện phải tăng cường quỹ hàng hóa liên hết, cụ thể là hàng côngnghiệp tiêu dùng, nhất là hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố và phối hợp tốtvới thương nghiệp các tỉnh phục vụ sát với nhu cầu của bà con nông dân cáctỉnh. Giá tính với các tỉnh là giá kinh doanh thương nghiệp trừ lùi chiết khấuhoặc giá bán buôn công nghiệp cộng lãi gộp. Phải phấn đấu giữ giá mua heo củatỉnh.

Về tiền mặt, trong tình hình khókhăn hiện nay, đã thống nhất với các tỉnh là chuyến heo giao đầu tiên để thànhphố bán lấy tiền mặt từ đó quay vòng cho các chuyến tiếp theo.

2. Tổ chức tốt việc bán lẻ. Bảođảm định lượng bán cho cán bộ công nhân viên chức và hộ dân. Bảo đảm thịt bánđến tay người tiêu dùng. Kiên quyết bài trừ các hành động tiêu cực (tuồn hàngcho tư thương, cửa hàng ăn tư nhân, nâng giá…) của cán bộ nhân viên thươngnghiệp quốc doanh và hợp tác xã, đại lý. Thống nhất và giữ nghiêm giá bán lẻ.

Trên cơ sở giá mua của tỉnh vềthành phố, Sở Thương nghiệp và Ủy ban Vật giá thành phố trình Thường trực Ủyban nhân dân thành phố duyệt phương thức bán và giá bán lẻ cho từng loại thịtvà đây là giá quy định, thống nhất, bắt buộc (có thể hạ hơn mà không được caohơn) cho toàn thành phố. Giá này sẽ đựơc công bố, niêm yết công khai, phấn đầugiữ một thời gian không cho tăng và có kế hoạch kéo dần xuống.

Sở Thương nghiệp (có Ban quản lýhợp tác xã thành phố) soát xét lại cán bộ nhân viên của tất cả các tổ chức liênquan đến việc mua bán heo, đặc biệt là các cửa hàng bán lẻ (cả quốc doanh, hợptác xã, đại lý, ở chợ, ở đường phố…) có biện pháp hữu hiệu kiên quyết bài trừcác hành động tiêu cực thực hiện thật tốt các chủ trương của Thường trực Thànhủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, bảo đảm định lượng thịt heo chocán bộ công nhân viên chức, hộ dân, bảo đảm thịt heo được bán đúng cho ngườitiêu dùng, xử lý thật nghiêm khắc bất cứ ai vi phạm.

3. Quản lý chặt thị trường thịtheo, đưa nhanh vào thế ổn định:

- Từng quận huyện, phường xã,phải chịu trách nhiệm về vấn đề này trên địa bàn của mình. Vai trò của phườngxã rất quan trọng. Phải nắm chặt đầu heo trong địa phương, quản lý việc giếtmổ, mua bán theo đúng quy định của thành phố.

Trước hết, soát xét lại sốthương lái giết mổ lậu, gọi tới giải thích giáo dục và tuyên bố cấm hành nghề.Số vi phạm trong hình hình hiện nay coi như tội phạm hình sự. Nghiên cứu đưa raxét xử một vài tên ngoan cố. Thương nghiệp hợp tác xã có thể sử dụng số tốtnhưng chỉ trong việc pha lóc, không được sử dụng đi mua. Nếu giao bán, phải cóbiện phá, quy chế quản lý chặt. Xử lý thật nghiêm khắc những hành động tiêucực.

Ủy ban nhân dân các quận huyệncông bố các quy định về giết mổ (lò mổ vớoi số lượng, địa điểm cụ thể trongtừng địa phương; điều kiện vệ sinh; quy định về kiểm dịch thú y, về thuế sátsinh…); tổ chức kiểm tra ngay trong từng phường, xã; dẹp ngay các nơi mổ khôngđúng quy định, xử lý kịp thời những vi phạm. Phường xã chịu trách nhiệm bảo đảmnhững quy định này được chấp hành nghiêm chỉnh, thường xuyên trên địa bànphường xã.

- Với số tiểu thương và người điđường đem thịt lọc từ các tỉnh về, trước mắt không tịch thu mà tổ chức thu mua,lúc đầu khi thịt thành phố còn ít thì với giá phải chăng, sau xiết dần quản lýchặt hơn và khi ta đã đưa được thịt tương đối khá về thành phố thì mua với giáthấp hơn giá gốc tiến tới xóa bỏ cách mua bán này. Sở Thương nghiệp và Ủy banVật giá thành phố phải đi sát chỉ đạo giá trong lĩnh vực này. Giao cho Công tythực phẩm 1 (Sở thương nghiệp) cùng với huyện Bình Chánh, Quận 6, Quận 8 phốihợp tổ chức tốt việc thu mua loại thịt này từ miền Tân lên (có phối hợp chặtvới Thú y thành phố).

Ở từng chợ, nếu có những ngườibán thịt kiểu này cũng đối xử như trên (lúc đầu tổ chức chỗ cho bán hoặc thumau theo giá quy định, sau xiết dần, tiến tới cấm bán).

- Trên thị trường thành phố nóichung, Ban Quản lý thị trường các ấp có trách nhiệm phối hợp cùng với các ngànhliên quan (thương nghiệp, Ủy ban Vật giá, Ủy ban thanh tra, Liên hiệp Côngđoàn, Phụ nữ…) thực hiện tốt việc kiểm tra và quản lý giá thịt heo theo đúngquy định của Ủy ban nhân dân thành phố, tích cực góp phần lập lại trật tự trênthị trường thịt heo thành phố.

- Chú ý mọi hành động, biện pháphành chánh đều phải đi đôi với giải thích giáo dục và phải có thái độ thích hợpvới từng loại: số thương lái có tay chân đi mua gom, bỏ mối; số buôn bán chuyênnghiệp, số tiểu thương nghèo, bà con nông dân, học sinh công nhân viên chức cóthịt bán kết hợp với đi thăm gia đình thân thích… Trong mọi trường hợp, tráchcác hành động cửa quyền, hách gịch, bắt bừa, bắt ẩu…

- Mặt khác, Ban cải tạo côngthương nghiệp các cấp phối hợp với các quận, huyện, phường, xã, các ngành liênquan (thương nghiệp, ăn uống khách sạn, quản lý thị trường, công an…) các đoànthể (thanh niên, phụ nữ, liên hiệp công đoàn, mặt trận, dân vận…) kiểm điểm lạiviệc cải tạo các hộ ăn uống tư nhân, chấn chỉnh thiếu sót, thực hiện nghiêmchỉnh chủ trương cải tạo, quản lý các hộ này của Thường vụ Thành ủy và Ủy bannhân dân thành phố. Giao cho Ban Cải tạo công thương nghiệp thành phố tráchnhiệm theo dõi vấn đề này và giúp Thường vụ Thành ủy, Ủy ban chỉ đạo cụ thể.

Trước mặt, nhắc lại chủ trươngcấm không cho mở thêm cửa hàng ăn uống tư nhân mới, Ủy ban quận, huyện, trướchết là phường xã phải chịu trách nhiệm về vấn đề nay. Trong đầu tháng 6-1986,Sở Thươngnghiệp cùng Sở Ăn uống khách sạn, Ủy ban Vật giá nghiên cứu trình Ủyban nhân dân thành phố duyệt giá các loại thực phẩm chủ yếu, sau đó cho công bốniêm yết giá công khai và bắt buộc mọi cửa hàng (quốc doanh, hợp tác xã, đạilý, tư nhân) chấp hành nghiêm chỉnh.

4. Về chăn nuôi heo, và giá muaheo tại thành phố:

- Sẽ dùng mọi biện pháp để chặnđứng nạn giảm sút đàn heo của thành phố và có kế hoạch cụ thể làm cho đàn heophát triển theo chỉ tiêu đã đề ra. Sở Nông nghiệp phối hợp cùng các ngành liênquan (lương thực, thương nghiệp, xuất nhập khẩu…) tiếp tục nghiên cứu trình Ủyban nhân dân thành phố các biện pháp này một cách toàn diện, đặc biệt chú ýviệc đầu tư cho chăn nuôi một các căn cơ, mạnh dạn; bảo đảm thức ăn gia súc vàcác chánh sách khuyến khích chăn nuôi (cả quốc doanh, tập thể, gia đình). Trướcmắt, các quận huyện phải có kế hoạch quản lý thức ăn gia súc trên địa bàn mình,không được thả nổi, để cho giá cả tăng tùy tiện như vừa qua.

- Về giá mua heo tại thành phố,sẽ không được quá giá các tỉnh giao cho thành phố tại thành phố nhưng xét điềukiện chăn nuôi của thành phố, sẽ có mức khuyến khích hợp lý. Khi đã quy địnhgiá mua heo tại thành phố, các đơn vị thu mua phải chấp hành nghiêm chỉnh,không được tùy tiện nâng giá.

Thường trực Ủy ban nhân dân sẽchỉ đạo cụ thể những vấn đề nói trên.

5. Về chỉ đạo:

- Đây là một đợt hoạt động tậptrung, thống nhất kiên quyết, trước mắt kéo dài đến hết tháng 6-1986. Thành phốsẽ phối hợp với các tỉnh, thống nhất hành động đến các huyện, các xã.

Từng quận huyện, đồng chí Chủtịch phải trực tiếp điều khiển đợt hoạt động này, chỉ đạo và phối hợp tốt cácngành, các tổ chức trong địa phương chấp hành đúng những quy định của thành phố(về giá mua, giá bán; về tổ chức mua ở tỉnh, ở thành phố; về quản lý thịtrường…)

Cần có quyết tâm cao, toàn thànhphố các cấp cách ngành một lòng; kiên quyết chấm dứt việc mua bán tùy tiện,chạy theo lợi nhuận, lợi ích cục bộ, đưa việc mua bán heo vào tổ chức; kiênquyết khắc phục buông lơi quản lý thị trường thị heo, lập lại trật tự kỷ cươngtrên thị trường thành phố.

Sau một thời gian ngắn (tháng6-1986), ta cố gắng cùng các tỉnh nắm cho được đầu heo, đưa lượng heo về thànhphố đáp ứng được phần lớn nhu cầu thịt heo của thành phố (đồng thời ta có kếhoạch chăm lo phát triển đàn heo và thu mua heo ở thành phố), nhất định ta cónhiều điều kiện thuận lợi vừa đẩy mạnh chăn nuôi heo ở thành phố, vừa phục vụtốt hơn hai bữa ăn hàng ngày của nhân dân thành phố, vừa sắp xếp tổ chức quảnlý tốt hơn thị trường thành phố.

Chỉ có thế mới thoát ra khỏitình trạng hỗn loạn hiện nay, ngăn chạn những hậu quả nghiêm trọng.

- Đặc biệt, các ngành, các đoànthể thành phố và các quận huyện phải hết sức coi trọng công tác tuyên truyền,giáo dục, trước hết trong nội bộ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, làmcho mọi người thông suốt, gương mẫu cho quần chúng.

Với quần chúng nhân dân nóichung, phải làm cho họ thấy sự đúng đắn trong những chủ trương biện pháp củata, trong đợt hoạt động này, sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với bữa ănhàng ngày của nhân dân thành phố, làm sao giảm nhẹ căng thẳng tâm lý đối vớilương thực, thực phẩm nói chugn, với mặt hàng thịt heo nói riêng, vừa độngviên, huy động, tổ chức các tầng lớp nhân dân tham gia vào việc phát triển thànhphố và quản lý tốt thị trường thịt heo thành phố.

Với tiểu thương và người mua bánthịt heo lậu làm cho họ thấy tác hại chung và cả cho bản thân họ trong việc làmsai trái của họ, đi đôi với những biện pháp hành chánh cần thiết tùy nơi, tùylúc, để học từ bỏ những hoạt động này.

Với thương lái giết lậu, đi đôivới biện pháp hành chánh cứng rắn, cũng có phân tích, giáo dục đúng mức. Vớicán bộ công nhân viên chức ngành thương nghiệp (quốc doanh và hợp tác xã) vàđại lý, tăng cường giáo dục đi đôi với xử lý nghiêm những người cố tình viphạm.

- Mặt khác, ngành thương nghiệpvà các quận huyện phải chỉ đạo đẩy mạnh kinh doanh các loại thực phẩm khác (cá,tôm, cua, ốc, sò, ba khía…, gia cầm, trứng…) chú ý các thực phẩm chế biến (khô,chao, đậu hũ…) để hỗ trợ và giảm căng thẳng mặt hàng thịt heo.

Trên đây là những vấn đề chính.Các ngành liên quan (thương nghiệp, Ủy ban vật giá, Nông nghiệp…), Ủy ban nhândân các quận, huyện, các đoàn thể (Liên hiệp công đoàn, phụ nữ, thanh niên),các cơ quan tuyên truyền, giáo dục... cần có kế hoạch cụ thể hợn tổ chức thựchiện chu đáo, kiên quyết, liên tục và báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thànhphố.

Các hợp đồng kinh tế về mua bánheo của các đơn vị thành phố đã ký với đơn vị bạn đều phải điều chỉnh lại phùhợp với tinh thần này.

Cuối tháng 6/86 sẽ tổ chức sơkết và có kế hoạch tiếp.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình