công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN CỤC KTTTT XNK SỐ 1720/TCHQ-KTTT NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆCTHUẾ NHẬP KHẨU
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SẢN PHẨM HỎNG

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Ngày 27/3/2002, Bộ Tàichính có công văn số 2930 TC/TCT gửi Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đốivới nguyên liệu sản xuất sản phẩm hỏng;

Căn cứ quy định tạiNghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chínhphủ, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và theo nội dung công văn dẫntrên của Bộ Tài chính, Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan hướng dẫncác đơn vị thực hiện như sau:

Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấthàng xuất khẩu nhưng phát sinh nguyên liệu vật tư không đảm bảo chất lượng đểsản xuất, doanh nghiệp đã tiêu huỷ, không thuộc đối tượng được miễn thuế nhậpkhẩu. Các doanh nghiệp phải nộp đủ thuế đối với số nguyên liệu, vật tư đã tiêuhuỷ theo quy định hiện hành.

Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo đểcác Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.