BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Tân Đại Dương
(Số 3 đường Hữu Nghị, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 09/12/XNK ngày 26tháng 01 năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Tân Đại Dương về việctạm nhập tái xuất hàng hóa, công văn số 02 ngày 30 tháng 6 năm 2011 báo cáotình hình tạm nhập tái xuất ô tô đã qua sử dụng, Bộ Công thương có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu Quốc tế Tân Đại Dương được kinh doanh tạm nhập tái xuất 10 chiếc ô tô đãqua sử dụng các loại 02-12 chỗ ngồi, có thời hạn sử dụng trên 05 năm tính từnăm sản xuất đến năm nhập khẩu, trị giá 48.000 USD (bốn mươi tám ngàn đô la Mỹ)theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 09- 12/HD-TDD ký với Công ty TNHH ChangYuen - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 09- 12/HD-XK ký với Công ty TNHH Thươngmại Quán Tín, huyện Tây Tĩnh - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ lô hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên