VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 173/VPCP-TH
V/v Báo cáo tình hình Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu 2009.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đểbảo đảm tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiếtkiệm theo Chỉ thị số 35/2008/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 và Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chuẩn bị tổng hợp, báo cáo ngắn gọn tình hình Tết gửi về Văn phòngChính phủ với những nội dung chủ yếu sau đây:

1.Tình hình bảo đảm cung – cầu hàng hóa; thực hiện các biện pháp điều hành giácả, kiểm tra kiểm soát và bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiếtyếu trước, trong và sau Tết cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng đầu cơ,thiếu hàng, sốt giá, nâng giá tùy tiện; chống buôn lậu và gian lận thương mại,hàng giả, hàng kém chất lượng;

2.Tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: An ninh biêngiới trên bộ, trên không; phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; trậttự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, nhất là ngăn chặn và xử lý nghiêmcác trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo tráiphép;

3.Tình hình tổ chức Tết cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đìnhcó công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách xãhội, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, nhất làđồng bào vùng bị thiên tai, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

4.Bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhândân; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp điện và nước sạchcho sản xuất và sinh hoạt; công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh tạicác cơ sở y tế trong dịp Tết;

5.Tình hình sản xuất, kinh doanh; phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi,cây trồng; thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm,chống lãng phí tại đơn vị, địa phương trong dịp Tết;

6.Tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, du lịchđáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp Tết; tình hình nổi bật vềchính trị đối ngoại và Việt kiều về quê hương trong dịp Tết.

7.Thời hạn gửi báo cáo: Ngày 30 tháng 01 năm 2009 (thứ 6, mùng 5 Tết Kỷ Sửu).

8.Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công thương, Giao thông vận tải, Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Ngoại giao; UBND thành phố Hà Nội, UBND thànhphố Hồ Chí Minh, vào ngày mùng 2 Tết Kỷ Sửu (tức ngày 27 tháng 01 năm 2009) có Báocáo hỏa tốc về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp tình hình 3 ngày Tết, báo cáoThủ tướng Chính phủ và các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Sau đó xin gửi tiếpbáo cáo đầy đủ.

9.Phương thức gửi báo cáo: qua đường thư điện tử theo địa chỉ E-mail: vutonghop@chinhphu.vn;qua fax hoặc theo đường công văn hỏa tốc.

10.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương khẩn trương lập danh sách cán bộ lãnh đạo trực Tết (từngngày cụ thể, số điện thoại liên lạc), gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất vàongày 22 tháng 01 năm 2009 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tý) để tổng hợp báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN và các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc