BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1739 TCT/NV7
V/v: Thực hiện QĐ số 397/QĐ-TTg ngày 10/4/2001 của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 165/CT .NV ngày 20/2/2002 của Cục thuế tỉnh Long An về việc thực hiện Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 10/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục và chi phí chuyển đổi xe công ty sang xe cá nhân ?

Theo quy định tại Điểm 8 - Điều 1 - Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 10/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp tiêu thụ lúa hàng hóa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đẩy mạnh việc xuất khẩu năm 2001 thì kể từ ngày 10/4/2001 trở đi, khoản chi hoa hồng mà doanh nghiệp Việt Nam trả cho doanh nghiệp nước ngoài được thực hiện miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên: Các doanh nghiệp Việt Nam chi trả hoa hồng cho doanh nghiệp nước ngoài được miễn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài có uỷ quyền cho tổ chức hoạt động cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam nhận thay. Khoản chi hoa hồng mà doanh nghiệp Việt Nam trả cho các cá nhân nước ngoài (không đại diện cho doanh nghiệp nước ngoài) không thuộc diện miễn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân nhận tiền hoa hồng thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập không thường xuyên theo Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

>> Xem thêm:  Mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua bán xe máy chậm sang tên ?