Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN - CỤC KTTT XNK SỐ 1743/TCHQ-KTTT NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆCPHÂN LOẠI VÀ
THUẾ SUẤT HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố

Ngày 18/4/2001, Tổngcục Thuế (Bộ Tài chính) có Công văn số 1322 TCT/NV3 hướng dẫn việc áp mã số vàthuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng bạc biên, bạc trục, bạc ắc piston. Đểthực hiện thống nhất, Cục Kiểm tra Thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan hướng dẫncác đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Căn cứ Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tàichính.

Các mặt hàng: bạc biên, bạc trục, bạc ắc piston của xe ôtôtải nhập khẩu thuộc mã số 87089900, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (bamươi phần trăm).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ hàng thựcnhập khẩu và đối chiếu với hướng dẫn trên để tính thuế theo đúng quy định.

Cục Kiểm tra Thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo cácđơn vị biết và thực hiện.