BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1747 TCT/AC
V/v Thông báo phát hành biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 58/2003/QĐ /BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính áp dụng đối với trường hợp thu tiền phạt vi phạm hành chính tại chỗ không phải ghi họ tên người nộp phạt, Tổng cục thuế thông báo phát hành thêm 5 loại biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Đặc điểm quy cách:

Giấy in: “Biên lai thu tiền phạt”-Mẫu CTT45C được in trên giấy đặc chủng, có phủ các sợi phát quang màu xanh, đỏ, vàng; hoa văn chìm bóng nước hình hoa thị 8 cánh đối xứng và chữ GTGT.

Kích thước biên lai (kể cả cuống): 7cm x 20 cm. Biên lai được đánh số thứ tự liên tục, có kí hiệu xê ry từ AA/03-B, AA/03-N trở đi, mỗi xê ri có 1000 quyển, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 2 liên, liên 1: Lưu tại cuống, liên 2: giao cho người nộp tiền, trên liên 2 có dán tem nhãn nổi in theo kỹ thuật không gian ba chiều laser phù hợp với Tổng cục Thuế.

Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính mẫu CTT45C gồm có 5 loại, được in sẵn mệnh giá:

Loại mệnh giá 5.000 đồng nền hoa văn màu tím hồng

Loại mệnh giá 10.000 đồng nền hoa văn màu hồng

Loại mệnh giá 20.000 đồng nền hoa văn màu vàng

Loại mệnh giá 50.000 đồng nền hoa văn màu xanh lá cây

Loại mệnh giá 100.000 đồng nền hoa văn màu xanh tím

2. Quản lý sử dụng:

Biên lai thu tiền phạt mẫu CTT45C được sử dụng thống nhất trong cả nước do Cục thuế cấp cho Kho Bạc Nhà nước tỉnh, thành phố để cấp cho các tổ chức, đơn vị được thu tiền phạt tại chỗ đối với các hành vi bị xử phạt nhiều, không có điều kiện ghi đầy đủ họ tên người nộp phạt. Đối với Biên lai thu tiền phạt mẫu CTT45B phát hành theo công văn số 3919 TCT/AC ngày 18/10/2002 của Tổng cục Thuế vẫn có giá trị sử dụng và khi viết biên lai không nhất thiết phải ghi đầy đủ họ, tên, người nộp phạt vì các nội dung này đã ghi trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo.

Việc quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ /BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 246 TCT/QĐ/AC ngày 21/2/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ in, quản lý, sử dụng biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt.

3. Địa điểm cấp phát:

Các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế trở ra nhận tại Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào nhận tại Đại diện Tổng cục Thuế tại các tỉnh phía Nam, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc,đề nghị cơ quan Thuế các địa phương, các đơn vị sử dụng phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để có biện pháp giải quyết./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế