Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1759/TCHQ-KTTT
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC
XÂY DỰNG GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua thời gian theo dõitình hình triển khai thực hiện Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09/12/2002của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 6436/TCHQ-KTTT ngày 19/12/2002; Côngvăn số 1036/TCHQ-KTTT ngày 13/3/2003 của Tổng cục Hải quan về việc xây dựng giátính thuế và kiểm tra nội dung chứng minh tính trung thực khách quan của mứcgiá ghi trên hợp đồng. Để việc thực hiện được chặt chẽ và thống nhất giữa cácđịa phương, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thànhphố khẩn trương thực hiện:

1. Tổ chức tập huấn và quán triệt đến từng cán bộ, công chứclàm công tác giá các phương pháp xây dựng giá và các phương pháp kiểm tra nộidung chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng theođúng các văn bản hướng dẫn của Tổng cục, tránh trường hợp giữa các Chi cục,công chức trong cùng một đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ nêu trên hiểu và áp dụngkhông thống nhất. Trong quá trình triển khai cần chú ý một số nội dung sau:

a. Xác định mặt hàng cần xây dựng giá: Trước khi xây dựnggiá cần rà soát kỹ các bảng giá do Bộ Tài chính ban hành và các quyết định giádo Cục hải quan địa phương đã ban hành bổ sung để xác định xem mặt hàng thựcnhập đã có giá tối thiểu chưa. Hiện nay, qua công tác kiểm tra rà soát cácquyết định giá đã phát hiện một số Cục hải quan địa phương xây dựng giá cả nhữngmặt hàng đã có giá tối thiểu tại các bảng giá do Bộ Tài chính ban hành hoặc cácquyết định giá do đơn vị ban hành trước đó. Yêu cầu các đơn vị kiểm tra và raquyết định huỷ bỏ ngay các mức giá này để tránh khiếu kiện của doanh nghiệp.

b. Trình tự áp dụng các phương pháp xây dựng giá: phải ápdụng tuần tự các phương pháp xây dựng giá, tuyệt đối không lạm dụng phương pháp4: dựa vào giá ghi trên hợp đồng để xây dựng giá trong khi vẫn có cơ sở để xâydựng được bằng các phương pháp1, phương pháp 2, phương pháp 3 theo quy định.

c. Đối với những mặt hàng thuộc danh mục nhà nước quản lýgiá tính thuế chưa được quy định tại các bảng giá do Bộ ban hành, khi xây dựnggiá bổ sung theo thẩm quyền quy định, các Cục hải quan địa phương cần ra quyếtđịnh riêng, không ban hành lẫn với quyết định xây dựng giá bổ sung những mặthàng không thuộc danh mục nhà nước quản lý để tránh xảy ra nhầm lẫn khi áp giátính thuế.

2. Ban hành quy trình xây dựng giá trong đơn vị, tổ chức,phân công, bố trí lực lượng cán bộ làm công tác xây dựng giá hợp lý phù hợp vớitình hình thực tế tại đơn vị để đảm bảo việc xây dựng giá được thực hiện nhanhchóng, chính xác, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá. Thời gian xây dựnggiá tối đa không vượt quá thời gian quy định tại Công văn số 1036/TCHQ-KTTT ngày 13/3/2003 của Tổng cục Hải quan để tránh ách tắc hàng hoá của doanh nghiệpdo phải chờ đợi xây dựng giá.

3. Các Cục hải quan địa phương cần thường xuyên tổ chức kiểmtra tình hình xây dựng giá tính thuế của các Chi cục do đơn vị quản lý để kịpthời phát hiện những sai sót, so hở và có biện pháp chấn chỉnh theo thẩm quyềnquy định. Trường hợp phát sinh những vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý thì tậphợp, báo cáo về Tổng cục để xem xét và sửa đổi kịp thời. Hiện nay, có tìnhtrạng một số Chi cục xây dựng giá còn tuỳ tiện, chủ yếu dùng phương pháp 4.

4. Nghiêm cấm cán bộ làm công tác xây dựng giá, kiểm tra nộidung chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng cóhành vi sách nhiễu, tiêu cực, lợi dụng ảnh hưởng của nhiệm vụ được giao để gâykhó khăn cho doanh nghiệp như: Cố tình dự kiến xây dựng mức giá quá cao sau đómặc cả với doanh nghiệp để tiêu cực, cố tình từ chối kết quả chứng minh củadoanh nghiệp khi có đủ cơ sở hồ sơ chứng minh tính trung thực và hợp lý của mứcgiá. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra tình trạng nêu trên thì Cục trưởng CụcHải quan địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng.

5. Nghiêm cấm cán bộ làm công tác xây dựng giá, kiểm tra nộidung chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng cóhành vi thông đồng với doanh nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ để xây dựng mức giátối thiểu thấp hơn thực tế, hoặc chấp nhận kết quả chứng minh của doanh nghiệpkhi thiếu cơ sở, không đủ cơ sở thuyết phục gây thất thu ngân sách nhà nước.Cán bộ, công chức nào vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành vàcủa pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thànhphố biết và tổ chức triển khai thực hiện.