BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1771/TM-XTTM
V/v đoàn công tác chuẩn bị tổ chức “Triển lãm Hàng xuất khẩu Việt Nam tại Matxcơva

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga

Để triển khai các công việc chuẩn bị cho “Triển lãm Hàng xuất khẩu Việt Nam tại Matxcova” vào tháng 6/2003, Bộ cử đoàn tiền trạm sang Liên bang Nga công tác từ 25/4-2/5/2003 gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Luận - Phó Giám đốc Công ty VINEXAD, Trưởng đoàn.

2. Ông Nguyễn Văn Ngân - Giám đốc Trung tâm Hội chợ - Công ty VINEXAD

Đoàn có trách nhiệm cùng Thương vụ gặp gỡ các cơ quan hữu quan của phía Liên bang Nga và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga để triển khai các công việc liên quan đến Triển lãm sắp tới. Đề nghị Thương vụ phối hợp chặt chẽ cùng đoàn tiền trạm chuẩn bị cho Triển lãm sắp diễn ra thành công tốt đẹp./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh