TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1798/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Văn phòng bán véHãng hàng không Qatar Airways
Địa chỉ: Phòng 8, tầng trệt Toà nhà Petro Việt Nam, 01-05 Lê Duẩn, Quận 1
Mã số thuế: 0305232319

Trả lời vănbản ngày 04/02/2015 của Văn phòng về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tưsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trịgia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định thuế suấtthuế GTGT 0%:

Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu;hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuếquan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khixuất khẩu,trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫntại khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuấtkhẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài vàtiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định củapháp luật.

+ Tại Khoản 1cĐiều 9 quy định vận tải quốc tế:

Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hànhkhách, hành lý, hàng hoá theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từnước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệtcó phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồngvận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cảchặng nội địa.

+ Tại Khoản 2cĐiều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với vận tải quốc tế:

Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá giữangười vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ranước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nướcngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyểnhành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thựchiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

Có chứng từ thanh toánqua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngânhàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanhtoán trực tiếp.

+ Tại Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai,tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhậncác khoản thu về bồi thường bằngtiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đấttheo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phátthải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường,tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và cáckhoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinhdoanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ, cơ sở bồithường phải lập hoá đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hànghoá, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

….”

Căn cứ quyđịnh nêu trên, trường hợp của Văn phòng theo trình bày có cung cấp dịch vụ vậntải quốc tế cho khách hàng bằng đường hàng không thì đối với doanh thu bán cướcvận tải quốc tế ; doanh thu nâng hạng ghế (phí nâng hạng ghế) ; doanh thuthu thêm cước vận tải hành lý (phí quá cước hành lý) nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2c Điều 9 Thông tư số219/2013/TT-BTC thìtoàn bộ doanh thucủa hoạt động này (bao gồm các khoản phí nêu trên) được áp dụng thuế suất 0%.

Đối với các khoảndoanh thu về đổi giờ bay, đổi ngày bay; đổi hành trình bay, Văn phòng thu tiềnđể làm dịch vụ đổi giờ bay, đổi ngày bay; đổi hành trình bay cho khách hàng,không xác định là dịch vụ vận tải quốc tế, phải lập hoá đơn tính thuế GTGT theothuế suất 10%.

Đối với các khoản chi hủy chuyến bay,bồi thường do Hãng làm thất lạc hành lý, khi chi tiền cho khách hàng, Văn phòngsử dụng chứng từ chi, không được điều chỉnh giảm trực tiếp doanh thu trên hóađơn. Đối với các khoản tiền Văn phòng thu của khách hàng khi khách hàng huỷ véđề nghị trả lại tiền ; khoản lệ phí sân bay, khi Văn phòng thu tiền, khônglập hoá đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
-
Lưu: HC, TTHT.
367_ 15171 (04/02/2015)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga