BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------------
Số: 1809//TCT-TVQT
V/v: đăng thông tin kết quả đấu thầu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính
Thực hiện Quyết định số 1240/QĐ-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin năm 2010 của Tổng cục Thuế theo hình thức đấu thầu rộng rãi, Tổng cục Thuế thông báo kết quả đấu thầu với nội dung như sau:
Gói thầu 01: "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho cơ quan Tổng cục Thuế (phía Bắc và đại diện tại phía Nam) và 11 Cục Thuế : Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh’’
- Nhà thầu trúng thầu : Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC.
- Giá đề nghị trúng thầu: 64.660.675.000đồng.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày.
Gói thầu 02: "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho 19 Cục Thuế: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế’’.
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC.

>> Xem thêm:  Các trường hợp thu hồi đất ? Ủy ban nhân dân xã có quyền thu hồi đất canh tác không ?

- Giá đề nghị trúng thầu: 41.223.445.000đồng.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày.
Gói thầu 03:"Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho 11 Cục Thuế: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa’’.
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT.
- Giá đề nghị trúng thầu: 27.998.625.900đồng.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 89 ngày.
Gói thầu 04 : "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho 22 Cục Thuế: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tầu, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp’’.
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hanel.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như thế nào ?

- Giá đề nghị trúng thầu: 53.477.100.000đồng.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 84 ngày.
Gói thầu 06: "Mua sắm máy in và dịch vụ triển khai cho cơ quan Tổng cục Thuế (Phía Bắc và đại diện tại phía Nam) và 63 Cục Thuế’’.
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ HTC Việt Nam.
- Giá đề nghị trúng thầu: 18.500.000.000đồng.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 88 ngày.
Gói thầu 07:"Mua sắm hệ thống máy chủ, thiết bị bảo mật, hệ thống an toàn phòng máy chủ và dịch vụ triển khai cho cơ quan Tổng cục Thuế (Phía Bắc và đại diện tại Phía Nam) và 63 Cục Thuế’’.
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT.

>> Xem thêm:  Tư vấn về bồi thường thu hồi đất nông nghiệp ? Khi nào bị thu hồi đất mà không được bồi thường ?

- Giá đề nghị trúng thầu: 77.800.000.000đồng.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 175 ngày.
Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính đăng thông tin kết quả đấu thầu gói thầu nói trên trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bộ.
Đề nghị Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính tạo điều kiện thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTHT (để đăng thông tin lên trang web)
- Lưu: VT, TVQT (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

>> Xem thêm:  Ngân hàng có quyền thu hồi đất khi nợ ngân hàng ? Thu hồi đất khi nào sẽ đúng pháp luật ?