BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1811/BTC-TCT
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được ý kiếncủa Cục thuế các tỉnh, thành phố về một số nội dung tại Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với mộtsố hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn. Về vấn đề này, BộTài chính có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 13/2009/TT-BTC hướng dẫn cụ thể Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướngChính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầuđầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanhnghiệp, trong đó quy định giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009đến hết ngày 31/12/2009 đối với 19 nhóm hàng hoá, dịch vụ.

Về đối tượng được thực hiện giảmthuế áp dụng đối với tất cả các đối tượng có sản xuất, kinh doanh các hàng hoá,dịch vụ thuộc 19 nhóm hàng hoá, dịch vụ theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tưthuộc diện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

2. Các sản phẩm như động cơdiesel 1 và 2 xilanh, máy xay xát lúa gạo, máy sấy nông sản, hộp số thủy cácloại, bán thành phẩm dùng để sản xuất các loại sản phẩm nêu trên và phụ tùngmáy nông nghiệp; máy phun ép nhựa được xác định là sản phẩm cơ khí là tư liệusản xuất thì thuộc diện giảm 50% thuế suất thuế GTGT.

Các sản phẩm cơ khí là tư liệusản xuất thuộc diện giảm thuế GTGT xác định theo nguyên tắc quy định tại Quyếtđịnh số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tại khoản 18 Điều 1 Thông tưsố 13/2009/TT-BTC : “Kinh doanh khách sạn; dịch vụ du lịch theo hình thức lữhành trọn gói” được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Kinh doanh khách sạn thuộc diệnđược giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT bao gồm các dịch vụ chịu thuế GTGT dokhách sạn từ hạng 1 đến 5 sao (gồm khách sạn được xây dựng thành khối, kháchsạn nổi, khách sạn thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng (resort)), kể cả nhà khách,nhà nghỉ, nhà trọ cung cấp cho khách du lịch, khách trọ, trừ các dịch vụ chịuthuế tiêu thụ đặc biệt, cho thuê văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại củacác khách sạn.

4. Gạch bỏ hoá chất Natri Clorua(công thức hoá học là NaCl) tại dòng thứ 144 Danh mục các loại hoá chất cơ bảnban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC .

5. Thông tư số 13/2009/TT-BTC ápdụng đối với các hàng hoá, dịch vụ xuất bán từ 01/02/2009 đến hết ngày31/12/2009.

Bộ Tài chính thông báo để Cụcthuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vịthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS (3)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn