Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1823 TCT/NV4
NGÀY 02 THÁNG 5 NĂM 2002 CỦA TỔNG CỤC THUẾ
VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hà Nội,

Trả lời công văn số4344 CT/NV ngày 18-4-2002 của cục thuế thành phố Hà Nội về lệ phí trước bạ, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 3 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày21-12-1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì: Tài sản của tổ chức, cá nhânđã được cấp giấy chứng nhận quyền sởhữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sởhữu, sử dụng mà không thay đổi chủ sở hữu tài sản thì không phải nộp lệ phítrước bạ.

Do dó, trường hợp xeô tô, xe máy của các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là bên bán) đã nộp lệ phí trướcbạ và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, sau đó bán lại cho tổ chức, cá nhânkhác ở ngoài tỉnh, đã làm thủ tục rút hồ sơ gốc tại cơ quan công an để chuyểnvùng. Nhưng việc mua bán không thực hiện được (do các lý do khác nhau) nên bênbán thực hiện đăng ký lại quyền sở hữu,sử dụng đối với ô tô, xe máy không bán được thì bên bán không phải nộp lệ phítrước bạ khi đăng ký lại các ô tô, xe máy này.