BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1828/BXD-VLXD
V/v: Triển khai quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tếđất nước, ngành xây dựng đã có bước tăng trưởng với tốc độ cao, kéo theo nhucầu vật liệu xây dựng tăng nhanh trong đó có cát, sỏi xây dựng. Nắm bắt được xuthế phát triển, để cho việc khai thác, sử dụng cát xây dựng có hiệu quả, cácđịa phương trên cả nước đã triển khai nhiều biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnhviệc khai thác cát lòng sông đồng thời hạn chế các tác động xấu với môi trường,sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy, hạn chế việc khai thác trái phép, khôngphép. Nhiều địa phương đã tổ chức lập quy hoạch và có nhiều biện pháp tích cựcđể tăng cường công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, nhìn chungviệc quy hoạch, tổ chức khai thác, xây dựng định hướng phát triển và các giảipháp kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát còn nhiều bất cập. Vìvậy, để tăng cường công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhândân (UBND) các địa phương, ngày 31/7/2009 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5202/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêucầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành lập quy hoạch sửdụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn, có các chế tài cụ thể để quản lý chặt chẽviệc khai thác cát xây dựng, ngăn chặn việc khai thác trái phép, không phép.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xâydựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, banngành tập trung một số nội dung cơ bản của quy hoạch sử dụng cát xây dựng trênđịa bàn như sau:

1. Về phạm vi quy mô quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụngcát xây dựng.

2. Hình thức, nội dung quy hoạch trên cơ sở được quy địnhtại Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vậtliệu xây dựng.

3. Trong nội dung quy hoạch cần tập trung các vấn đề sau:

3.1. Đánh giá được khối lượng tiêu thụ, sản lượng khai thác,chủng loại cát xây dựng trong những năm gần đây. Trên cơ sở tính toán các dự ánđầu tư xây dựng của Trung ương, địa phương và xây dựng của nhân dân để dự báonhu cầu tiêu thụ cát xây dựng cho từng năm, từ năm 2010 đến năm 2015.

3.2. Về nguồn cung cấp cát xây dựng cần làm rõ nguồn cát mỏ,cát sông và cát được nhập từ các tỉnh khác, khối lượng cát bồi lắng hàng nămcủa các con sông trên địa bàn của tỉnh.

3.3. Về quy hoạch thăm dò: hiện trạng công tác khảo sát,thăm dò, nhu cầu cần thăm dò trong các năm tiếp theo.

3.4. Về quy hoạch khai thác:

3.4.1. Hiện trạng công tác khai thác cát:

- Số tổ chức, cá nhân đang được cấp phép, khối lượng khaithác cát hàng năm, vị trí, địa điểm khu vực, năng lực khai thác của từng đơn vịkhai thác;

- Tình trạng khai thác cát không phép, trái phép;

- Địa điểm, khu vực bãi chứa, tập kết cát khai thác;

- Các vấn đề về môi trường, gây sạt lở đê kè, bờ sông.

3.4.2. Nhu cầu cần khai thác.

- Khai thác phục vụ nhu cầu xây dựng

- Khai thác nạo vét khơi thông luồng lạch phục vụ yêu cầucho giao thông đường thủy, chống lũ lụt v.v…

- Quy hoạch các khu vực, bến bãi tập kết cát xây dựng.

3.4.3. Các khu vực khai thác phải có vị trí, toạ độ, diệntích, dự kiến khối lượng khai thác, độ sâu khai thác, thời hạn khai thác và đảmbảo các điều kiện khác v.v…

3.5. Về quy hoạch sử dụng:

- Tính toán cân đối cung- cầu theo từng chủng loại, chấtlượng cát.

- Phương án nhập cát từ các tỉnh khác hoặc sử dụng cátnghiền (đối với các tỉnh có nguồn tài nguyên sản xuất) trong những trường hợpcát ở địa phương không đáp ứng được nhu cầu.

- Phương án cung cấp cát ra tỉnh ngoài nếu nhu cầu tiêu thụnhỏ hơn nguồn cung cấp.

4. Kinh phí để lập quy hoạch: từ ngân sách địa phương và xemxét huy động từ các nguồn khác.

5. Thời gian hoàn thành quy hoạch: UBND tỉnh phê duyệt trướcngày 31/12/2009.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương gửi kết quả phê duyệt dự án quy hoạch về Bộ Xây dựng để theo dõi.

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KTN);
- Bộ trưởng (để b/c) ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- L­ưu : VP, VLXD;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam