BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1832/TCHQ-KTTT
V/v: dịch vụ thẩm tra giá của SGS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan Đồng Nai;
- Cục Hải quan Bình Dương;
- Cục Hải quan Vũng Tàu
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Cục Hải quan Lạng Sơn.

Công ty SGS là công ty của ThụySỹ làm dịch vụ trong các lĩnh vực cung cấp, thẩm tra các thông tin thương mạitheo yêu cầu của khách hàng.

Vừa qua Công ty đã có buổi tiếpxúc và làm việc với Tổng cục hải quan để chính thức giới thiệu về dịch vụ củacông ty. Theo giới thiệu tại buổi làm việc, công ty đã tiến hành điều tra mộtsố trường hợp có nghi ngờ về trị giá khai báo cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh(các đơn vị có thể liên hệ trực tiếp với Phòng trị giá - Cục Hải quan TP. HồChí Minh để tìm hiểu thêm các thông tin có liên quan).

Cách thức phối hợp điều tra, cácnội dung về mức phí phải trả, quyền và trách nhiệm của mỗi bên tham gia hợpđồng, đề nghị đơn vị tham khảo tại “Thỏa thuận thực hiện chương trình giao dịch"gửi kèm theo công văn này").

Với tình hình gian lận thươngmại (đặc biệt là gian lận về giá) có chiều hướng gia tăng như hiện nay thì việccó thêm hệ thống hỗ trợ thông tin là cần thiết, tuy nhiên Tổng cục hải quanquan tâm tới tính hiệu quả của hoạt động. Vì vậy Tổng cục hải quan gửi tới cácđơn vị các hồ sơ công ty SGS đã thực hiện theo yêu cầu của Cục Hải quan TP. HồChí Minh để nghiên cứu và đưa ra ý kiến: Thông tin do công ty cung cấp có tínhkhả thi và có thể áp dụng có hiệu quả ở các đơn vị hải quan hay không? Tổng cụchải quan nên hợp tác với SGS về cung cấp thông tin? Ngoài SGS, đơn vị có thểcung cấp cho Tổng cục hải quan một số công ty khác cũng làm dịch vụ trong lĩnhvực cung cấp thông tin?

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, SGSchỉ là người cung cấp tin, còn việc quyết định sử dụng những thông tin đó nhưthế nào là công việc của cơ quan hải quan. Vì lẽ đó, SGS sẽ không tham gia vàobất cứ quá trình tố tụng nào tại Việt Nam để giải quyết các tranh chấp giữa cơquan hải quan và người nhập khẩu tại tòa án, trong một số trường hợp đặc biệtSGS có thể tham gia phiên tòa với tư cách người làm chứng nếu công ty xét thấycó đủ điều kiện tham gia và cơ quan hải quan phải chịu mọi chi phí đi lại, làmviệc, phiên dịch… phát sinh do việc công ty tham dự phiên tòa.

Trường hợp cơ quan hải quan chưahài lòng với kết quả điều tra của công ty thì công ty sẵn sàng điều tra bổ sungvà hải quan phải trả thêm phí.

Đề nghị các đơn vị gửi ý kiếntham gia tới Tổng cục hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 20 tháng 5năm 2006./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

THỎA THUẬN THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH GIAO DỊCH

Tổng cục Hải quan, Hà Nội, nướcCộng hòa XHCN Việt Nam (sau đây gọi là “Hải Quan”) muốn tham gia vào một Chươngtrình về dịch vụ thẩm định giá (sau đây gọi là: “Chương Trình”) được biết đếnvới Thương hiệu là SGS ValuNetTM do SGS Société Générale deSurveillance SA, Geneva, Thụy Sĩ (sau đây gọi là “SGS”). SGS muốn cung cấp choHải Quan Chương Trình nêu trên và đồng ý tham gia cùng Hải Quan với những điềukhoản và điều kiện như sau:

1. Mục đích của Chương trìnhnhằm hỗ trợ Hải Quan tăng cường hơn nữa khả năng của Hải quan trong việc địnhgiá hải quan có hiệu quả và đưa ra quyết định đúng đắn về trị giá hải quan củahàng hóa nhập vào Việt Nam và mang lại thu nhập tốt hơn cho ngành hải quan.

2. Chương Trình sẽ bắt đầu khiBản Thỏa Thuận này được ký.

3. Chương Trình sẽ bao gồm cảviệc thẩm định trị giá giao dịch nhập khẩu (xét theo một (1) giao dịch đối vớimột (1) hóa đơn của nhà nhập khẩu hoặc một (1) hợp đồng nhập khẩu) vào Việt Nam.

4. Các giao dịch từ Hải Quan sẽđược chuyển cho SGS cùng với các hồ sơ chứng từ liên quan (sau đây gọi là: “hồsơ”), bao gồm bản sao hóa đơn liên quan và/hoặc hợp đồng nhận được đối với giaodịch nhập khẩu mà Hải quan chọn và bất kỳ giấy tờ nào liên quan có thể hữu íchcho việc thẩm tra.

5. Hồ sơ do Hải quan cung cấpcho SGS có thể ở bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ mẫu nào và ngôn ngữ nào phùhợp với Hải quan, miễn là rõ/đọc được và bao hàm đủ thông tin để thực hiện thẩmđịnh.

6. Hải Quan sẽ cung cấp cho SGSmột Thư ủy quyền theo mẫu đã thỏa thuận, thư này sẽ được sử dụng để đạt được sựhợp tác của người bán và/hoặc nhà cung cấp.

7. SGS ValuNetTM sẽcung cấp việc thẩm định hồ sơ và điều tra các trị giá giao dịch ở nước ngườibán và/hoặc xuất xứ. Những yếu tố dưới đây sẽ được thẩm định:

(a) Sự tồn tại của nhà cung cấpvà nhà sản xuất tại nước đã được khai báo;

(b) Tên và cấp độ kinh doanh củanhà nhập khẩu/xuất khẩu

(c) Mối quan hệ Người Mua/NgườiBán (Khoản 4 điều 15 ACV của WTO)

(d) Tính nhất quán của Hóa đơndo người nhập khẩu cung cấp đối với hồ sơ giấy tờ do người bán cung cấp;

(e) Mô tả hàng hóa chi tiết, baogồm cả việc áp mã hải quan theo HS;

(f) Chi tiết các điểm hạnchế/điều kiện bán hàng;

(g) Ảnh hưởng của mối quan hệngười mua/người bán đối với giá bán (theo Điều 1.2b trong Hiệp định Trị giá Hảiquan của Tổ chức Thương Mại Thế Giới);

(h) Tách riêng các phần thanhtoán trên giá đã trả, ví dụ như chi phí quản lý, hạn mức thanh toán (Quotapayments);

(i) Thiết lập sự hiện diện vàphân tích các yếu tố theo điều 8 ACV/ WTO (hoa hồng bán hàng, containers vàđóng kiện, các chi phí hỗ trợ, chi phí bản quyền & giấy phép, tiền thu đượctiếp theo, vv).

8. Các phát hiện của SGS sẽ dựatrên các thông tin và hồ sơ giao dịch cụ thể, nguồn thông tin công khai thíchhợp và các chuyến thực địa tới cơ sở của người bán/nhà cung cấp bất kỳ nơi nàomà SGS tin tưởng rằng những chuyến thực địa như vậy là cần thiết cho việc thẩmđịnh mục (a) và mục (b) trên đây (tùy thuộc vào luật pháp nước sở tại nơi màcác chuyến thực địa của chúng tôi được thực hiện).

9. Ngay khi hoàn tất một cuộcthẩm tra, SGS sẽ đưa ra quan điểm của mình về trị giá hàng hóa để Hải quan sửdụng, bao gồm cả “lý do dẫn đến nghi ngờ tính trung thực hoặc tính chính xáccủa giá trị được khai” (khi phù hợp), những lý do này được đưa ra với sự hỗ trợcủa các thông tin và hồ sơ thu thập được ở nước cung cấp và/hoặc xuất xứ.

10. Trong vòng 30 ngày kể từ khinhận được hồ sơ đầy đủ từ Hải quan, SGS sẽ cung cấp kết quả thẩm định hoặcthông báo cho Hải Quan thời gian cần thêm để hoàn thành việc thẩm định và lý docủa việc gia hạn này.

11. Phí trả cho SGS theo từnggiao dịch (xét theo một (1) giao dịch đối với một (1) hóa đơn của nhà nhập khẩuhoặc một (1) hợp đồng nhập khẩu) – đối với phạm vi dịch vụ đã được định nghĩa ởMục 7 trên đây sẽ được tính theo số lượng giao dịch của một năm và giá phí nàylà chưa bao gồm các loại thuế:

USD 350 Dưới 500 giao dịch

USD 325 Từ 500-1000 giao dịch

USD300 Từ 1000-1500giao dịch

USD 275 Từ 1500-2000 giao dịch

USD250 Trên 2000 giaodịch

12. SGS sẽ phát hành hóa đơn gộphàng tháng cho số giao dịch được Hải Quan yêu cầu thẩm định trong tháng đó. HảiQuan sẽ thanh toán các hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được mỗi hóađơn. Thanh toán được thực hiện bằng Đô la Mỹ và chuyển khoản qua Ngân hàng đếntài khoản của SGS: Crédit Suisse, Geneva, Switzerland, Tài khoản số:4251-278730-02-01 USD; SWIFT: CRESCHZZ12A

13. Trong trường hợp Hải quanngờ vực tính chính xác và/hoặc tính hoàn chỉnh đối với thông tin do SGS cungcấp, SGS sẽ, trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày nhận được thông báo tương ứngtừ Khách hàng, cung cấp bằng chứng bổ trợ để biện minh cho tính chính xácvà/hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin bị đặt vấn đề. Trong trường hợp mà bằngchứng này bị coi là không thuyết phục và Hải quan chứng minh được là khôngthuyết phục, SGS sẽ trả lại cho Khách hàng với giá trị tương đương ở mức caonhất như được đề cập ở Mục 11 trên đây.

14. Trong suốt thời gian thựchiện Chương Trình, SGS và bất kỳ nhà cung cấp nào của SGS sẽ không có tráchnhiệm pháp lý hoặc giải thích hợp lý nào nhằm giảm nhẹ hậu quả trực tiếp, riêngbiệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, trừng phạt hay bất kể các tổn thất khác (bao gồmviệc mất lợi nhuận, việc kinh doanh bị gián đoạn và bất kỳ thiệt hại về tiềnbạc khác hay tổn thất khác) phát sinh ngoài hoặc theo bất kỳ cách nào mà Hảiquan tham gia, hoặc không thể tham gia, trong Chương Trình hoặc dịch vụ hỗ trợvà nhằm cung cấp, hoặc không thể cung cấp, dịch vụ hỗ trợ.

15. Việc Hải Quan tham gia vàoChương Trình và các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận này sẽ được chi phốibởi Luật pháp Việt Nam. Trong trường có tranh chấp thì phải được giải quyếttheo Nguyên tắc Phân xử của Hội đồng Thương mại Quốc tế quyết định cuối cùngbởi một hoặc nhiều Trọng tài do Hội đồng Thương mại Quốc tế bổ nhiệm theo luậtđịnh. Nếu không có thỏa thuận nào khác, việc tranh chấp sẽ được phân xử tạiSingapore bằng Tiếng Anh.

Thỏa thuận được lập ngày … tháng… năm ……..

Thay mặt Tổng cục Hải quan VN
Hà Nội, Việt Nam

Thay mặt SGS Société Générale de Surveillance SA