BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1850/BGDĐT-VP
V/v tổ chức gặp mặt các nhà giáo đã đi B nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Miền Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Đại học, Cao đẳng.

Trong những năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ngành Giáodục đã có những đóng góp rất to lớn. Một lực lượng nhà giáo ở miền Bắc đã đượcĐảng, Nhà nước điều động vào Miền Nam chi viện, hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dụcvà sự nghiệp giải phóng đất nước. Nhiều nhà giáo đã hi sinh anh dũng trong khilàm nhiệm vụ. Một lực lượng nhà giáo cách mạng của Miền Nam ở vùng giải phóngvà trong vùng địch tạm chiếm đã ngoan cường, dũng cảm duy trì và phát triển sựnghiệp giáo dục trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ. Hiện nay, thếhệ nhà giáo đó hầu hết đã nghỉ hưu, là những cựu giáo chức vẫn tâm huyết vớingành, sống mẫu mực. Nhiều người trong số họ hiện đang phải mang thương tật vàđời sống còn nhiều khó khăn.

Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, với đạo lí “Uốngnước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của nhân dân ta đối với đội ngũthầy cô giáo đã đi B trong những năm chống Mĩ cứu nước, Bộ Giáo dục và Đào tạođề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng quan tâm, tổchức tốt một số hoạt động sau:

1. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Miền Nam(30/4/2010) tổ chức họp mặt tri ân các nhà giáo đã đi B trong những năm chốngMĩ cứu nước, các nhà giáo cán bộ đã từng tham gia công tác giáo dục ở vùng giảiphóng, các nhà giáo ở vùng địch tạm chiếm nhưng có công đóng góp vào sự nghiệpgiáo dục cách mạng Việt Nam; Tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những nhàgiáo có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, các gia đình nhà giáo đã hy sinh trongchiến tranh chống Mỹ cứu nước.

2. Vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày Giải phóng Miền Nam(30/4/2010), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội Cựu giáo chứcViệt Nam tổ chức gặp mặt đại diện các nhà giáo kháng chiến và các nhà giáo đi Btrong phạm vi cả nước tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đề nghị các Sở Giáodục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng phối hợp với Công đoàn ngành vàHội cựu giáo chức của các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho các đồng chí có đủsức khỏe có nguyện vọng muốn tham dự họp mặt, gặp lại các đồng đội và đi thămlại nơi đã sống và làm việc. Chương trình và kế hoạch cụ thể Hội cựu giáo chứcViệt Nam sẽ có thông báo sau.

Nhận được công văn này, yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục vàĐào tạo các tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng khẩntrương triển khai thực hiện tốt các hoạt động có ý nghĩa nói trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội cựu giáo chức Việt Nam;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa