BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1853/TM-AM
V/v xuất khẩu xì dầu sang Canada

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Bộ Thương mại nhận được công thư của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội thông báo về việc Cục Kiểm định Thực phẩm Canada (CFIA) ra khuyến cáo về sản phẩm Xì dầu Lekima (Lekima Seasoning Soy Sauce) của Việt Nam (không nói rõ tên nhà xuất khẩu) có chứa độc tố (1.3-DCP và 3-MCPD), tuy chưa có ghi nhận nào về trường hợp mắc bệnh do tiêu thụ sản phẩm này. Sản phẩm nói trên được đựng trong chai nhựa dung tích 450ml và được bán ở thị trường Canada. Đồng thời, phía Canada cũng yêu cầu Bộ Thương mại có sự quan tâm thích đáng về vấn đề này để tránh những khuyến cáo tiếp theo sau này.

Để tránh gây thương hại cho việc xuất khẩu mặt hàng này sang Canada, Bộ Thương mại đề nghị Tổng Cục Hải quan cho biết một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm xì dầu nói trên sang Canada (như: tên doanh nghiệp, địa chỉ liên lạc, mã HS (6 số hoặc 8 số) của hàng hoá, số lượng và trị giá đã xuất từ năm 20014 đến nay).

Văn bản trả lời của quý Tổng cục xin gửi về Bộ Thương mại (Vụ Âu Mỹ) trước ngày 13 tháng 5 năm 2003 qua đường công văn hoặc qua fax số: 8.264696.

Bộ Thương mại chân thành cảm ơn sự phối hợp của quý Tổng cục./.l

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự