BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1861/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng thép cuộn, cán nóng, dùng trong xây dựng

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 567/HQLS-NVngày 3/4/2009 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; công văn số 183/QLTT-NV1 ngày 24/3/2009của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), công văn số 28/HHTVN ngày24/3/2009 của Hiệp hội thép Việt Nam phản ánh và kiến nghị về việc áp mã vàtính thuế đối với các lô hàng thép xây dựng, dạng cuộn nhập khẩu từ Trung Quốcdo một số doanh nghiệp nhập khẩu qua cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn. Tổng cục Hảiquan chỉ đạo như sau:

Đối với các lô hàng thép nhập khẩu doanh nghiệpkhai báo là "thép thanh tròn, hợp kim, cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều,có đường kính mặt cắt ngang hình tròn loại 5,5mm, 6,5mm, 8mm, 10mm, dùng choxây dựng" và doanh nghiệp áp mã số 7227.90.00.00, thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi 0%; trong khi chờ kết luận phân tích giám định của cơ quan, tổchức giám định chuyên ngành để xác định bản chất của mặt hàng thép nhập khẩuđược khai báo như trên, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơntạm thời phân loại mặt hàng "thép thanh tròn, hợp kim cán nóng, dạng cuộncuốn không đều, có đường kính mặt cắt ngang hình tròn loại dưới 14mm, dùng choxây dựng" vào mã số 7213.91.00.90, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnhLạng Sơn biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝVũ Quang Vinh