TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

Chi Cục Thuế Quận Tân Bình
Địa chỉ: 450 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 1080/CCT-TTHT ngày12/02/2010 của Chi Cục Thuế (CCT) về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến nhưsau

1. Về việc giảm 50% mức thuế suất thuếGTGT

Căn cứ Công văn số 5032/TCT-CS ngày07/12/2009 của Tổng Cục thuế thì: “các hoạt động gia công thêu, kết cườm, nhuộm,dệt để gia công sản phẩm là sợi, vải, sản phẩm may mặc thuộc diện được giảm 50%mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12năm 2009.

Trường hợp Công ty giao đơn vị khácthực hiện công đoạn giặt, là, đóng gói sản phẩm may thì hoạt động giặt, là, đónggói sản phẩm may không thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.”

Đề nghị Chi Cục Thuế căn cứ công vănsố 5032/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện.

2. Thời điểm xác định thuế GTGT

- Căn cứ điểm 1.2, mục VI, phần B Thôngtư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, pháthành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định thời điểm lập hóa đơn: “Hóa đơn phảiđược lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinhtheo quy định.”

- Căn cứ điểm 2, mục I, phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệulực thi hành từ ngày 01/01/2009) quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“+ Đối với bán hàng hóa là thời điểmchuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phânbiệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+ Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểmhoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

- Căn cứ Công văn số 630/TCT-PCCS ngày6/2/2007 của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn;

Trường hợp trong năm 2009, các Côngty có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc diện được giảm 50% mứcthuế suất thuế GTGT đã lập hóa đơn giao người mua nhưng sang năm 2010 người muatrả lại hàng thì người mua được lập hóa đơn GTGT theo mức thuế suất đã được giảm50% để trả lại hàng hóa đã mua trong năm 2009.

Trường hợp các Cơ sở kinh doanh ký hợpđồng giao hàng hóa cho các Trung tâm thương mại, siêu thị làm Đại lý bán hànghóa theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng, nếu hàng hóa giao cho các Cơsở kinh doanh nhận bán Đại lý trong năm 2009 sử dụng Phiếu xuất kho hàng gởibán đại lý. Hàng hóa nhận bán đại lý được bán trong năm 2010 thì cơ sở kinh doanhcó hàng giao đại lý căn cứ Bảng kê hàng hóa bán ra của bên nhận bán hàng đạilý, lập hóa đơn GTGT trong năm 2010 không được giảm 50% mức thuế suất thuếGTGT.

Trường hợp các Công ty có hoạt độngsản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuếGTGT đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong năm 2009 nhưng không lập hóa đơngiao cho người mua là không đúng quy định, nếu sang năm 2010 người bán mới lậphóa đơn giao cho người mua thì phải tính thuế GTGT theo thuế suất quy định, khôngđược giảm 50% mức thuế suất GTGT.

3. Thuế suất thuế GTGT đối với dịchvụ cập nhật thông tin trên website

Dịch vụ cập nhật thông tin trên websitecho khách hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

4. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối vớihóa đơn thuê mua tài chính:

Trường hợp Doanh nghiệp ký hợp đồngthuê mua tài chính đối với tài sản chịu thuế GTGT, khi thanh toán nợ gốc và lãivay theo hóa đơn thuê tài chính có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên bằngtiền mặt thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

5. Về khoản chi tài trợ cho y tế khixác định thu nhập chịu thuế:

Trường hợp chi tài trợ cho y tế nếukhông đúng đối tượng và không có hồ sơ quy định tại điểm 2.21 mục IV phần C Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDNthì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

6. Hồ sơ thủ tục kê khai thuế TNCN đốivới cá nhân có hợp đồng chuyển nhượng quyền mua căn hộ:

Đề nghị CCT thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày11/01/2010 và Công văn số 3929/TCT-TNCN ngày 24/09/2009 của Tổng Cục Thuế hướngdẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

7. Về việc xác định bất động sản làtài sản riêng của Chồng (trước khi kết hôn) nhưng Giấy chứng nhận ghi tên hai người

- Căn cứ khoản 2, mục III, phần A Thôngtư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCNthì các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

“Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyềnsử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp ngườichuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân có nhà ở, quyền sử dụng đấtở duy nhất theo quy định này là cá nhân chuyển nhượng chỉ có quyền sở hữu một cănnhà duy nhất hoặc chỉ có quyền sử dụng một thửa đất duy nhất ở Việt Nam, kể cảtrường hợp trên thửa đất đó đã hoặc chưa được xây dựng nhà.”

- Tại khoản 4, Điều 41, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy địnhtrong quá trình sử dụng đất, người sử dụng đất được phép đổi tên và phải đượcghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tại điểm d khoản 2 điều 3 Quyết địnhsố 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2006 của Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn vềGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định:

“Trường hợp quyền sử dụng đất là tàisản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh và số, ngày cấp, nơi cấpgiấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi đăng ký thường trú của vợ và chồng; nếungười sử dụng đất đề nghị chỉ ghi họ, tên vợ hoặc chỉ ghi họ, tên chồng thì phảicó văn bản thỏa thuận của hai vợ chồng có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn nơi cư trú hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước;…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở ghi tên hai Vợ chồng Bà Cácthì bất động sản này là tài sản chung của vợ chồng Bà Các, nay Vợ chồng Bà Cácchuyển nhượng một bất động sản khác ngoài bất động sản nêu trên thì thu nhập từchuyển nhượng bất động sản này không được xem là thu nhập từ nhà ở, đất ở duynhất. Vợ chồng Bà Các phải kê khai nộp thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bấtđộng sản theo quy định.

8. Về kê khai thuế GTGT đối với hoạtđộng kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Cơ sở kinh doanh chỉ có duynhất hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì hàngtháng không phải nộp tờ khai thuế GTGT.

9. Kê khai thuế GTGT trong trường hợpCơ sở kinh doanh chưa được Nhà nước giao đất nhưng trong quá trình thỏa thuậnđền bù giải tỏa, có thu tiền trước của khách hàng.

Trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng vàthu tiền lần đầu trước ngày 01/01/2009 thì việc xác định giá tính thuế GTGT thựchiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/05/2009.Trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất,thì tiền sử dụng đất được trừ tạm tính theo giá trị đất do UBND TP.HCM quy địnhtại thời điểm thu tiền lần đầu, sau này sẽ tính lại theo tiền sử dụng đất phảinộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng vàthu tiền lần đầu từ ngày 01/01/2009, thì việc lập hóa đơn tính thuế GTGT thựchiện theo hướng dẫn tại công văn 10383/BTC-TCT ngày 22/07/2009 của Bộ Tài chínhvề chính sách thuế GTGT.

10. Về việc kê khai điều chỉnh bổsung:

Trường hợp Cơ sở kinh doanh bán hànghóa, cung ứng dịch vụ đã lập hóa đơn bán hàng nhưng do hàng hóa, dịch vụ khôngđảm bảo chất lượng, quy cách phải trả lại hàng hoặc điều chỉnh tăng, giảm giáthì đối với hóa đơn trả lại hàng, tăng giảm giá được điều chỉnh ghi âm hoặc dươngtrên bảng kê đầu ra, đầu vào. Trường hợp điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuếGTGT thì phải lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh theo quy định tại điểm 5 mụcI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề Luật quản lý thuế.

11. Sử dụng hóa đơn, chứng từ:

Trường hợp các Cơ sở kinh doanh xuấthàng hóa để bán lưu động thì phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộkèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định.Đối với hàng hóa bán lưu động không bán hết, căn cứ Phiếu xuất kho kiêm vậnchuyển nội bộ xuất hàng hóa đi bán, hóa đơn bán hàng được làm căn cứ nhập lạikho hàng hóa của Cơ sở kinh doanh.

12. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào mangtên Chi nhánh phụ thuộc:

- Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lýhóa đơn;

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Trường hợp các Công ty có trụ sở chínhđặt tại TP.HCM, có các văn phòng đại diện và chi nhánh trực thuộc hạch toán phụthuộc, không thực hiện hạch toán kế toán, không đăng ký mã số thuế trực thuộc,không trực tiếp kê khai nộp thuế GTGT mà do trụ sở chính trực tiếp kê khai nộpthuế GTGT thì đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa dịch vụ phục vụ cho hoạt độngkinh doanh của chi nhánh ghi tên, địa chỉ chi nhánh và mã số thuế của Công tyđược kê khai khấu trừ tại trụ sở chính.

Cục Thuế TP thông báo Chi Cục Thuế QuậnTân Bình biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga