BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1882/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Việt Trung
(Số 6 Xuân Diệu, tổ 7, khu 1, P.Trần Phú, TX.Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 0603/VT ngày 06tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Việt Trung về việc tạm nhậptái xuất hàng hóa, công văn số 0503/VT ngày 05 tháng 3 năm 2012 báo cáo tìnhhình tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công thương có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tưQuốc tế Việt Trung được tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng theo các hợpđồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 02/CA-VT ký với Công tyCheng An Trading Corporation Limited - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 02/VT-QCk ý với Công ty Hữu hạn Thương mại Quốc Cường - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

chiếc

120.000

2

Ti vi các loại đã qua sử dụng

chiếc

120.000

3

CPU các loại đã qua sử dụng

chiếc

100.000

4

Amply các loại đã qua sử dụng

chiếc

7.000

5

Máy tính xách tay các loại đã qua sử dụng, thời hạn sử dụng trên 03 năm tính từ ngày sản xuất đến ngày mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa

chiếc

7.000

6

Đầu CD, VCD và DVD các loại đã qua sử dụng

chiếc

7.000

Tổng trị giá: 613.500 USD (sáu trămmười ba ngàn năm trăm đô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu; VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên