TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1882/CT-TTHT
V/v: Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tombow Việt Nam
Địa chỉ: Khu A, Lô N.58, đường 15, KCX Tân Thận, Q.7,TP.HCM
Mã số thuế: 0300787596

Trả lời văn thư số 001/ 03/13/CV ngày 22/03/2013 của Công ty vềhồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 củaBộ Tài Chính hướng dẫn về thuếThu nhập cá nhân (TNCN):

+ Tại Khoản 3.1.4.c, Khoản 3.1.4.d, Khoản3.1.5 Mục I Phần B quy định người phụ thuộc bao gồm các đối tượng sau:

“c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ(hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độtuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả nănglao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy địnhtại điểm 3.1.5 dưới đây.

d) Các cá nhân khác là người ngoàiđộ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưngbị tàn tật, không có khả năng lao động, không nơi nương tựa, không có thu nhậphoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây màđối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm:

- Anh ruột, chị ruột, em ruột củađối tượng nộp thuế.”

“Mức thu nhập làm căn cứ để xác địnhngười phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong nămtừ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 500.000 đồng.”

+ Tại Khoản 3.1.7.c Mục I Phần B quyđịnh hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với cha, mẹ, anh chị em ruột:

“Trường hợp đã hết tuổi lao động cầncó: bản sao sổ hộ khẩuhoặc giấy tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ của người phụ thuộc vớiđối tượng nộp thuế (là cha, mẹ, anh, chị, em ruột).

Trường hợp trong độ tuổi lao độngthì ngoài các giấy tờ nêu trên, cần có thêm bản sao xác nhận của cơ quan y tếtừ cấp huyện trở lên hoặc bản khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã vềmức độ tàn tật không có khả năng lao động.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sungThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính:

“...

2.2. Hướng dẫn bổ sung về hồ sơ chứng minh người phụthuộc là ông bà nội, ông bà ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, emruột; cháu ruột, các cá nhân khác và nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấpxã đối với trường hợp người phụ thuộc là ông, bà nội, ông, bà ngoại, cô, dì,chú, bác, cậu ruột, cháu ruột, các cá nhân khác:

a. Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đốitượng nộp thuế thì không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã mà chỉ cần bảnsao hộ khẩu.

b. Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩunhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế là: bản sao đăng ký tạm trú hoặc bản tựkhai (theo mẫu số 21a/XN-TNCN kèm theo Thông tư này) có xác nhận Ủy ban nhândân cấp xã nơi đối tượng nộp thuế sống về việc người phụ thuộc đang sống cùng.

c. Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đốitượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng thì đối tượngnộp thuế tự khai (theo mẫu số 21b/XN-TNCN kèm theo Thông tư này) và đề nghị Ủyban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống xác nhận về việc người phụthuộc hiện đang sống tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng.

2.3. Hướng dẫn bổ sung về nội dung xác nhận của Ủyban nhân dân cấp xã đối với trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật khôngcó khả năng lao động:

Trường hợp người tàn tật không có khả năng lao độngnhưng không có xác nhận của cơ quan y tế thì đối tượng nộp thuế tự khai (theomẫu số 22/XN-TNCN kèm theo Thông tư này) và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơingười phụ thuộc đang sống xác nhận những biểu hiện cụ thể về sự tàn tật củangười phụ thuộc; ví dụ như xác nhận người phụ thuộc bị cụt tay, cụt chân, mùmắt, mắc bệnh thiểu năng trí tuệ (down), bị di chứng chất độc màu da cam,...

...

Trường hợp của Công ty theo trìnhbày, có nhân viên nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là mẹruột (ngoài độ tuổi laođộng) và hai em ruột (một người bị bại liệt và một người bị bệnh down) không cókhả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng từ tất cảcác nguồn không vượt quá 500.000 đồng, nếu nhân viên này có đầy đủ thủ tục, hồsơ như đã nêu trên thì được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
- Web CT
647-805908/2013 tta

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga