BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1887/BGTVT-ATGT
V/v: thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông gia tăng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và đầu quý II năm 2013.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục, các Cục, Vụ, Ban trực thuộc Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

-
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Trước tình hình tai nạn giao thông gia tăng trong haitháng đầu năm 2013, Phó Thủ tưng NguyễnXuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ký văn bản số 37/CV-UBATGTQG ngày 28tháng 2 năm 2013 gửi các Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu ch đạo tăng cường các biện pháp ngănchặn tai nạn giao thông tăng cao, đặc biệt là tại 23 địa phương có số người chếtvì TNGT tăng trên 30%. y ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã đề ra cácgiải pháp trọng tâm để ngăn chặn tai nạn giao thông trong tháng 3 năm 2013 tại báo cáo số 36/UBATGTQG ngày 27 tháng 2 năm 2013 về công tác bảo đảm TTATGT tháng 2 và nhiệmvụ trọng tâm tháng 3 năm 2013.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt các giải pháp chỉ đạo của Chínhph, y ban An toàn giao thông Quốc gia tạihai văn bản nêu trên, triển khaithực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT liên quan đếnngành, lĩnh vực, địa bàn mà cơ quan, đơn vịmình quản lý, cụ thể như sau:

1. Tổng cục, các Cục, Vụ, Ban trực thuộc Bộ GTVT, Thanh tra Bộ,Văn phòng Bộ:

1.1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam: triển khai ngay các giải pháp cụ thểsau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường bộ; nâng cao ý thứcđạo đức ngh nghiệp của người lái xe vớicác nội dung trọng tâm: tuân thủ quy định tc độ; không chở hàng vượt quá tải trọng,ch khách vượt quá số người quyđịnh; tuyệt đi không sử dụng rượu khi láixe.

- Tăng cường công tác duy tu, sửa chữa đường bộ, bổsung và điều chnh hợp lý hệ thng báo hiệu đường bộ, xử lý kịp thờicác điểm đen mất ATGT, tăng cường côngtác bảo đảm ATGT trên các đoạn đường đèo dốc có nguy cơcao xảy ra tai nạn giao thông; tổ chức hướng dẫngiao thông khi xảy ra ùn tắc giao thônghoc kịp thi xử lý những bt khảkháng liên quan xảy ra trên đường bộ;

- Chủ trì hoặc phối hợp với Sở GTVT, Chính quyền địa phương tăng cường kiểmtra: công tác bảo đảm ATGT trên cáctuyến đường bộ vừa thi công vừa khai thác, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm; các bến xe, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải khách trong việc tuânthủ các quy định về quản lý hoạt động vận tải, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải;

1.2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam:

điều kiện an toàn của phương tiện thủy chở kháchngang sông, dọc sông, trong lòng hồ, phương tiện thủy chở khách du lịch, chởkhách tại vùng lễ hội và điều kiện an toàn của bến hành khách (không để phươngtiện thủy nội địa chở khách hoạt động khi không trang bị đầy đủ áo phao cứusinh hoặc dụng cụ ni cứu sinh cm tay); tổ chức triển khai các giảipháp bảo đảm TTATGT mùa mưa bão, điều tiết, chống va trôi tại các khu vực xungyếu, các tuyến có nguy cơ ùn tắc giao thông.

1.3. Cục Đường st Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tựan toàn trên các đường ngang đường st; chủ động phối hợp với chính quyn địa phương tuyên truyền phổ biếnquy định về ATGT trên đường ngang, tổ chức người gác cảnh giới an toàn tại cácvị trí đường ngang không có người gác có nguy cơ cao v tai nạn giao thông. Thường xuyên kiểmtra, giữ gìn TTATGT tại các nhà ga, trên tàu và phòng chống cháy nổ.

1.4. Cục Hàng hải Việt Nam:

Chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải tăng cường kiểm tra hoạt động của tàu thuyền,cảng biển, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn, an ninh hàng hảivà phòng ngừa ô nhiễm môi trường; có biện pháp để quản lý chặt chẽ hoạt động tàu thuyền vận tải từ bờ ra đảotrong vùng biển Việt Nam; chú trọng hoạt động cung cấp thông tin, tín hiệu hànghải trong mùa mưa bão sắp tới, đặc biệt là tăng cường giải quyết tình trạng cáctàu biển không hoạt động đang neođậu dài ngày có nguy cơ gây mất an toàn hàng hải cao.

1.5. Cục Hàng không Việt Nam:

Ch đạocác Cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc công tác an ninh, an toàn hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấpdịch vụ bay, trên máy bay; có giải pháp cụ thểđể bảo đảm an toàn hoạt động bay, không để xảy ra các sự cố, vụ việc uy hiếp an toàn baycó nguyên nhân từ hoạt động hướng dẫnkhông lưu.

1.6. Cục Đăng kiểm Việt Nam:

Ch đạocác đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường củaphương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy; chủ động và tích cực tham giavà hoạt động kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện vận tải của các lực lượngchức năng của địa phương. Tổ chức thực hiện tốt việcthu phí sử dụng đường bộ bo đảmchính xác, công khai, minh bạch.

1.7. Thanh tra Bộ:

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông trên toàn quốc đẩy mạnh phối hợp với lực lượng cảnh sát, chính quyền địaphương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý các vi phạmvề bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động vận tải khách, nhất làtrên các tuyến quốc lộ trọng điểm, tuyếnvận tải Bắc - Nam; bảo vệ hành lang ATGT; giải tỏa hành lang ATGT, giải phóng vỉahè, lòng đường đô thị, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT; tham gia tổ chức hướngdẫn giao thông, phân luồng giaothông, chống ùn tắc giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, xây dựng quychế phối hợp giữa lực lượng thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảmTTATGT để trình cấp có thẩm quyền thông qua làm cơ sở cho hoạt động phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp bảođảm TTATGT.

- Tiếp tục lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động của các hãng taxitrên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có tình hình hoạt động taxi phức tạp, buông lỏng,gây bức xúc dư luận.

- Là đầu mối của Bộ để chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lậpcác đoàn kiểm tra các trung tâm đào tạo, sáthạch lái xe, hoạt động quản lý, cấp đổi giấy phép lái xe.

1.8. Các Vụ, cơ quan tham mưu của Bộ:

- Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựngvà hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giaothông trình cấp có thẩm quyền banhành kịp thời đ góp phn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nướctrong hoạt động bảo đảm TTATGT.

Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục, các Cục, Thanh tra Bộthực hiện các nhiệm vụ được giao, tăng cường vai trò của cơ quan tham mưu của Bộ, thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị khắc phụccác tồn tại, chậm chễ trong việc triển khai thực hiệncác nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT đã được giao; đề xuất hoc báo cáo những khó khăn, vướng mc đ Lãnh đạo Bộ có ch đạo kịp thời.

2. Các SGiao thông vận tải:

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ,đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; các giải phápngăn chặn TNGT của Chính phủ, của y ban ATGTQG chủ động xây dựng một s giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT thực hiện trong tháng 3 và Quý II năm 2013 trình UBND cấp tỉnh banhành và tổ chức ra quân thựchiện quyết liệttại địa phương nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông gia tăng, tập trung vào các giảipháp ngăn chặn, xử lý các hành vi là nguyên nhân gây TNGT gia tăng 02 tháng đầunăm 2013 như: chạy quá tốc độ; sử dụng rượu bia và điều khiển xe; chở quá số người, dừng đón trả khách tráiquy định; vi phạm quy định về TTATGT tại bến xe, điểm dừng nghỉ; vi phạm cácquy định về điều kiện kinh doanh, an toàn hoạt động vận tải khách công cộng bng ô tô.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giaothông chủ trì, phối hợp với lực lượng cảnhsát mở các đt cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên đề để xử lý nghiêm các hànhvi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về bảođảm ATGT trong hoạt động vận tải; lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để hoạt độngkinh doanh. Trong quá trình t chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có chức năng của Bộ GTVT để tạo sự thống nhất, đồng thuận mạnh mẽ giữa cáclực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, nâng cao hiệu quả, tác dụng của các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phấn đu đạt được mục tiêu giảm tainạn giao thông từ 5% - 10% cả 03 tiêu chí đã đề ra trong “Năm An toàn giaothông - 2013”.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vịnghiêm túc triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban ATGTQG;

- Lưu: VT,
ATGT (Đ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn
Hồng Trường