Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 1896/TCHQ-KTTT
NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ
TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TRUY THU XE CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan có Công văn 6065/TCHQ-KTTT ngày 28/12/2000hướng dẫn việc áp giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu đối với xe ôtô tảicó kiển dáng xe du lịch chuyển đổi công năng thành xe chở khách. Tuy nhiêntrong quá trình thực hiện một số Cục Hải quan địa phương còn vướng mắc, sau khitrao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính (tại Công văn số 3672 TC/TCT ngày20/04/2001), Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

"Đối các trường hợp bị truy thu thuế tiêu thụ đặc biệtmà đã nộp một phần thuế truy thu theo đúng quy định và thời gian thông báo củaHải quan thì cho phép tính lại số thuế truy thu theo Công văn số 5214 TC/TCTngày 14/12/2000 của Bộ Tài chính. Số thuế đã nộp nếu cao hơn so với số thuếtính lại theo Công văn 5214 TC/TCT nêu trên sẽ không được hoàn lại".

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thựchiện.