UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ NGOẠI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/SNgV-NV
V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cho phép cán bộ đi nước ngoài

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể;
- Các Thành ủy, Huyện ủy;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh;
- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh.

Sở Ngoại vụ đãcó Công văn số 186/SNgV-LS ngày 04/4/2006 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địaphương và các doanh nghiệp trong tỉnh về việc lập hồ sơ đề nghị cấp phép cán bộđi công tác, đi việc riêng nước ngoài. Tuy nhiên, trong thời gian qua, vẫn cònnhiều hồ sơ thực hiện chưa đúng trình tự quy định, hồ sơ không hợp lệ, gâykhông ít khó khăn trong việc tham mưu, đề xuất giải quyết.

Để phù hợp hơnvới tình hình mới và cụ thể hóa các Quy định số 17-QĐ/TW ngày 10/12/1996 củaBan chấp hành trung ương Đảng về nhiệm vụ của đảng viên khi đi nước ngoài; Nghịđịnh số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của côngdân Việt Nam; Quyết định số 135-QĐ/TU ngày 14/6/2006 của Tỉnh ủy Quảng Nam vềviệc ban hành Quy chế quản lý công tác đối ngoại của tỉnh; Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 01/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc trìnhtrực tiếp các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các văn bảnliên quan, Sở Ngoại vụ hướng dẫn việc lập hồ sơ và gửi đề nghị cho phép cán bộđi công tác và đi việc riêng tại nước ngoài như sau:

A. ĐI CÔNGTÁC NƯỚC NGOÀI

Đi công tácnước ngoài là đi thực hiện nhiệm vụ chính thức do cơ quan cử đi bao gồm: đi dựhội nghị, hội thảo; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu, hợp tácquốc tế, ký kết hợp đồng kinh tế, đi tham quan, nghiên cứu, học tập kinhnghiệm; đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở nước ngoài…(được hiểu bên ngoài ViệtNam, bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ).

I. Đi côngtác nước ngoài không sử dụng ngân sách nhà nước:

1. Hồ sơ đềnghị gồm có:

- Tờ trình vềviệc cử cán bộ đi nước ngoài của đơn vị chủ quản. Nội dung Tờ trình cần nêu rõ:họ và tên cán bộ được cử đi, ngày tháng năm sinh, mã ngạch, chức vụ công tác,cấp bậc (đối với lực lượng vũ trang), nhiệm kỳ (đối với các chức danh do dâncử), Đảng viên (nếu có); mục đích chuyến đi, thời gian đi, nước đến, kinh phí,tên và địa chỉ đối tác mời.

- Thư mời (bắtbuộc, bản photocopy), kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực của cáccơ quan dịch thuật (đối với các thư mời bằng tiếng nước ngoài).

2. Trình tựgửi hồ sơ:

2.1. Đối vớicác chức danh là Tỉnh ủy viên, Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ sơ gửi trực tiếp xin ýkiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến đồng ý thìgửi hồ sơ cho Sở Ngoại vụ để Sở tham mưu Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.(Riêng các đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủtịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phải có ý kiến bằng văn bản củaBan Bí thư Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ).

2.2. Đối vớicác chức danh khác hiện đang công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị,Mặt trận tỉnh, các Huyện, Thị ủy và Đảng ủy trực thuộc (trừ các chức danhquy định tại điểm 2.1):Hồ sơ gửi trực tiếp xin ý kiến Ban Tổchức Tỉnh ủy, sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy có ý kiến đồng ý thì gửi hồ sơ cho SởNgoại vụ để Sở tham mưu Quyết định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3. Cáctrường hợp còn lại: Hồ sơ gửi trực tiếp cho Sở Ngoại vụ để Sở Ngoại vụ xemxét, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

(Hiện nay SởNgoại vụ đang tham khảo một số địa phương khác để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnhủy quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định đối với những trường hợp này)

II. Đi côngtác nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước:

1. Hồ sơ đềnghị bao gồm:

- Tờ trình vàThư mời (nếu có) như Mục 1, Khoản I nêu trên;

- Văn bản đồng ýcủa Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnhcấp bổ sung kinh phí riêng cho chuyến công tác hoặc văn bản đồng ý của Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao quản lý kinh phí đã phân bổtheo kế hoạch đối với các trường hợp sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị, địaphương chi phục vụ chuyến công tác.

(Trong trườnghợp các Đoàn đi nước ngoài do các cơ quan, đơn vị, địa phương tự tổ chức thì hồsơ không có Giấy mời của phía đối tác.)

2. Trình tựgửi hồ sơ:

- Bước 1: GửiCông văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí đối với cáctrường hợp xin bổ sung kinh phí cấp riêng cho chuyến công tác.

- Bước 2: Saukhi UBND tỉnh thống nhất duyệt nguồn kinh phí, gửi hồ sơ đề nghị cử đi nướcngoài theo trình tự tại Mục 2, Khoản I.

Các hồ sơ trênđược lập thành hai (02) bộ và trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua SởNgoại vụ) ít nhất 07 ngày trước ngày dự kiến xuất cảnh.

B. ĐI NƯỚCNGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG:

(Đi nướcngoài vì việc riêng là đi du lịch, thăm thân nhân, chữa bệnh,… không thuộctrường hợp đi công tác nói trên)

1. Hồ sơ baogồm:

- Đơn xin phépđi nước ngoài. Nội dung đơn cần nêu rõ lý do đi nước ngoài, nước đến, thời gianở nước ngoài, cơ quan, đơn vị hay cá nhân nào tổ chức chuyến đi, kinh phí (docá nhân tự lo hay đơn vị, cá nhân nào tài trợ).

- Văn bản đồng ýcủa cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đang công tác.

- Văn bản đồng ýcủa cơ quan chủ quản cấp trên (nếu có).

2. Trình tựgửi hồ sơ: như Mục 2, Khoản I, Phần A.

Các hồ sơ trênđược lập thành hai (02) bộ và trình cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua SởNgoại vụ) ít nhất 07 ngày trước ngày dự kiến xuất cảnh.

C. THỰC HIỆNCHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Chậm nhất 10ngày sau khi kết thúc chuyến đi nước ngoài, các cá nhân/đoàn công tác thực hiệnchế độ báo cáo như sau:

1. Đối với cánhân: Trực tiếp viết báo cáo.

2. Đối với Đoàncông tác: Trưởng đoàn trực tiếp hoặc phân công cán bộ trong đoàn viết báo cáođể Trưởng đoàn ký.

3. Hình thức báocáo: mẫu đính kèm.

D. HỘ CHIẾU

I. Hộ chiếuNgoại giao:

1. Đối tượngđược cấp:

- Các đồng chílà Đại biểu Quốc hội, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hộiđồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người mangquân hàm từ Thiếu tướng trở lên thuộc lực lượng vũ trang và vợ (hoặc chồng) củacác đồng chí này cùng tham gia chính thức chuyến công tác.

2. Nơi cấp: CụcLãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Ngoại giao.

3. Thủ tục:

- 01 tờ khai đềnghị cấp hộ chiếu (theo mẫu của Bộ Ngoại giao), có dán ảnh, đóng dấu giáp laivào 1/4 ảnh và xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý ở phía dưới.

- 02 ảnh nềntrắng, cỡ 4 x 6cm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp chưaquá 01 năm.

- Quyết định củaUBND tỉnh cử đi công tác nước ngoài. Quyết định nộp phải là bản chữ ký tươi,nếu có từ 02 trang trở lên thì phải có dấu giáp lai giữa các trang, nếu in giấy2 mặt thì mặt trước phải có dấu treo; Nếu có sửa đổi, bổ sung trong văn bản thìphải đóng dấu lên các sửa đổi, bổ sung đó.

- Văn bản đồng ýcho phép đi nước ngoài của lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, bản dấuđỏ.

- Bản photo Giấychứng minh nhân dân (thời hạn trong vòng 15 năm trở lại)

- Thư mời (bảnsao).

- Hộ chiếu ngoạigiao đã hết hạn (nếu có).

* Trong trườnghợp cán bộ đã được Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh trựcthuộc Bộ Ngoại giao cấp hộ chiếu nhưng đánh mất vì bất cứ lý do nào thì cơquan, đơn vị quản lý cán bộ phải có văn bản thông báo ngay cho Cơ quan cấp hộchiếu (nếu đang ở trong nước) và Sở Ngoại vụ Quảng Nam hoặc cho Cơ quan đạidiện ngoại giao Việt Nam gần nhất (nếu đang đi công tác nước ngoài).

II. Hộ chiếuCông vụ:

1. Đối tượngđược cấp: Hộ chiếu công vụ được cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây,được cơ quan có thẩm quyền cử ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức:

- Cán bộ, côngchức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Sĩ quan, quânnhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

2. Nơi cấp: CụcLãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Ngoại giao

3. Thủ tục:

- Như Mục 3,Khoản I, Phần D

III. Hộ chiếuphổ thông: Áp dụng cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam theo quy định củaBộ Công an.

Trên đây là mộtsố nội dung hướng dẫn trình tự, thủ tục cử, cho phép cán bộ đi nước ngoài thaythế cho hướng dẫn tại Công văn số 186/SNgV-LS ngày 04/4/2006 của Sở Ngoại vụ.Sở Ngoại vụ thông báo và kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêncứu thực hiện nhằm đảm bảo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP, TTâm, Ttra, NV (3810142)
D:\KieuTrang\2009\Đoan ra\Tong hop\Huong dan thu tuc Doan ra.doc

GIÁM ĐỐC
Lê Trí Thanh

Mẫu báo cáokết quả đi nước ngoài

Tên đơn vị:……………….

………….., ngày …… tháng …… năm……

BÁOCÁO

Vềkết quả đi công tác tại…………..

1. Họ và tênngười báo cáo: (nếu là Đoàn thì nêu danh sách cả đoàn. Người báo cáo làTrưởng đoàn).

2. Chức vụ:

3. Đi công táctại quốc gia/vùng lãnh thổ:

4. Theo Quyếtđịnh/Công văn số:

5. Mục đíchchuyến đi:

6. Thời gian đinước ngoài:

7. Lộ trìnhchuyến đi:

8. Những nộidung đã làm việc:

9. Đánh giá kếtquả chuyến đi:

10. Những đềxuất kiến nghị:

11. Những tàiliệu kèm theo (nếu có):

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu là Tỉnh ủy viên trở lên);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cán bộ thuộc khối Đảng, Đoàn thể, Mặt trận mà không phải là Tỉnh ủy viên trở lên);
- UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ-tất cả các trường hợp);
- Cơ sở đảng trực tiếp quản lý (nếu là đảng viên).

Người báo cáo(ký tên)