BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1941/TM-AM
V/v: Điều tra khả năng bán phá giá giầy dép ở Canada

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: General Shoe (Việt Nam)

 

Ngày 7/5/2002 Bộ Thương mại nhận được thông báo và hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin của Tổng cục Hải quan và Thuế Canada (CCRA) phục vụ cho quá trình điều tra về khả năng giầy dép không thấm nước và đế giầy dép không thấm nước xuất xứ hoặc xuất xứ từ Hồng Kông và Macao (Trung Quốc), và Việt Nam bán phá giá ở thị trường Canada trên cơ sở khiếu nại của Hiệp hội các nhà sản xuất giầy Canada (SMAC)...

Để làm rõ vấn đề trên, Bộ Thương mại đề nghị Công ty cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu những mặt hàng nói trên (số lượng “đôi”, trị giá; thị trường xuất khẩu và đối tác nhập khẩu v.v...) từ năm 2000 đến nay.

Văn bản trả lời đề nghị gửi về Bộ Thương mại (Vụ Âu - Mỹ) - 31 Tràng Tiền, Ngô Quyền, Hà Nội - trước ngày 24/5/2002.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Công ty.

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu