Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1942 TC-TCT NGÀY 7 THÁNG 03 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG HOÁ CHẤT

Kính gửi: Công ty VINA FOAM

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 020221 VNF/CV ngày 21/02/2002 của Công ty VINA FOAM về việc hướngdẫn áp mã số đối với mặt hàng Toluene 2,4 Diisocyanate; Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 15/01/2002); Thôngtư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loạihàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu, dữ liệu hàng hoá ghi trên đĩa CD-Romcủa Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới; thì:

Mặt hàng Toluene 2,4 Diisocyanate, thuộc nhóm 2929, mã số2929.10.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty VINA FOAM được biết.