BỘ CÔNG AN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1989/V11 -TTTTBC
V/v Yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc báo nêu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Đồngchí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Báo Tiền phong điện tử ngày 27/5/2013 đăng bài (kèmhình ảnh): "Bán tràn lan trang phục CSGT trên vỉa hè", phản ánh:Thời gian gần đây, người dân Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng chứng kiến nhiều bộquần áo CSGT, Cảnh sát nhân dân được bày bán trên vỉa hè tại khu vực ngã tưNguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến theo hướng đường Phạm Hùng. Mỗi bộ quần áo nàyđược bán với giá từ 100.000 - 200.000 đồng tùy theo kích cỡ lớn, nhỏ. Những bộđồ này đã được bày bán từ nhiều ngày, song không có cơ quan chức năng nào nhắcnhở, xử lý.

Văn phòng Bộ đề nghị đồng chí Giám đốc Công anthành phố Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền phong phản ánh, cóvăn bản trả lời báo Tiền phong và báo cáo Bộ (qua V11, đồng gửi X13 và V24)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các VK (để b/c lãnh đạo Bộ);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Các đ/c Phó Văn phòng Bộ (để biết);
- X13 (TC III);
- V24;
- Báo Tiền phong;
- Lưu: VT, V11 (TTTTBC).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đại tá Phạm Văn Sinh