Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 200 TCT/AC NGÀY 11 THÁNG 1 NĂM 2002
VỀ VIỆC THỰC HIỆN GHI TÊN, ĐỊA CHỈ, Mà SỐ THUẾ
TRÊN HOÁ ĐƠN

Kính gửi: Cục thuế thành phố HồChí Minh

Trả lời công văn số10363 CT/AC ngày 10 tháng 12 năm 2001 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vềviệc thực hiện kế hoạch đóng dấu lên hoá đơn liên 2, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Việc đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế trên hoá đơn mua tạicơ quan Thuế, yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng côngvăn số: 5102 TCT/AC ngày 18/12/2001 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện đóngdấu tên, địa chỉ mã số thuế trên hoá đơn (đính kèm).

Trường hợp Tổng công ty mua bán hoá đơn từ cơ quan Thuế vềcấp cho Các xí nghiệp, cửa hàng... thuộc Tổng công ty thì Tổng công ty phảichịu trách nhiệm về việc đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế của Tổng công tytrên hoá dơn theo đúng quy định. Đối với tên, địa chỉ, mã số thuế của xínghiệp, cửa hàng... trực tiếp bán hàng thì xí nghiệp, cửa hàng... ghi tiếp tên,địa chỉ, mã số thuế của xí nghiệp, cửa hàng... phía bên phải dấu tên, địa chỉ,mã số thuế của Tổng công ty, Công ty trên hoá đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minhbiết và thực hiện.