Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 2007/GDMN
NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
CHẾ ĐỘ BHXH CHO GVMN THEO CHỈ THỊ 18/2001/CT-TTG

Kính gửi: UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc TW

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-CP ngày 21/8/1990 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoácác hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạtđộng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; Liên Bộ LĐ-TB&XH vàBộ Tài chính đã có Thông tư Liên tịch số 26/2000/TTLB-BLĐTBXH-BTC ngày20/10/2000 hướng dấn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao độnglàm việc trong các cơ cở ngoài công lập thuộc ngành Giáo dục, Y tế, Văn hoá vàThể thao. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có Công văn số 2234/BHXH /CĐCS ngày 3/11/2000 hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chế độ bảo hiểmxã hội cho cùng đối tượng trên.

Thực hiện Chỉ thị số 18/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/8/2001 về một số biện pháp cấpbách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân. Để các địaphương có cơ cở thực hiện công tác bảo hiểm xã hội và xây dựng đội ngũ đối vớigiáo viên mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

I. THỰC HIỆN BẢO HIỂM Xà HỘI

1. Trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc các trường mầmnon ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc được tuyển vào biênchế Nhà nước và trả lương bằng ngân sách thì thực hiện bảo hiểm xã hội theoĐiều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ.Nếu ngân sách do tỉnh hoặc huyện cấp thì chủ thể ký hợp đồng bảo hiểm xã hội làtrưởng phòng Giáo dục- Đào tạo; Nếu ngân sách do xã phường, thị trấn cấp thìchủ thể ký hợp đồng bảo hiểm xã hội là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, (xã,thị trấn) hoặc Hiệu trưởng.

- Đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo bán công đượcngân sách địa phương chi một phần tiền lương, phần còn lại do nhân dân đóng gópthì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ thể ký hợp đồng lao động vàviệc đóng bảo hiểm cho giáo viên, nhân viên của trường mầm non.

- Đối với trường mầm non, trường mẫu giáo dân lập, tư thụcdo các đơn vị quản lý nhà trường (Uỷ ban nhân dân xã, huyện, quận; thị xã,phường hoặc tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội v.v...) hoặc chủ trường là chủ thểtrực tiếp ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội.

2. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội

a. Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội;

- Đối với giáo viên trong biến chế thì căn cứ theo ngạch bậclương Nhà nước quy định.

- Đối với giáo viên ngoài công lập (bao gồm các trườngban công, dân lập, và tư thục) áp dụngngạch bậc của giáo viên trong biên chế có cùng trình độ, cùng thâm niên đểtính.

b. Mức đóng bảo hiểm xã hội:

Mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 20% tổng số thu nhập của ngườilao động được căn cứ theo ngạch, bậc lương quy định tại Nghị định số 25/CP ngày23/5/1993 của Chính phủ (bao gồm lương và các khoản phụ cấp: Chức vụ, khu vựchệ số chênh lệch bảo lưu hoặc lương theo hợp đồng lao động) dựa trên cơ cở tiềnlương theo trình độ đào tạo. Đối với giáo viên chưa qua đào tạo thì áp dụngtheo mức tiền lương tối thiểu của nhà nước quy định.

c. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội:

- Các cơ cở giáo dục mầm non khi tuyển dụng hoặc ký hợp đồnglao động với giáo viên và nhân viên thì phải đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.

- Các đơn vị có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bằng 15% sovới tổng quỹ tiền lương của người tham gia bảo hiểm xã hội và 5% còn lại do cánbộ, giáo viên và nhân viên chịu trách nhiệm đóng. Đối với đơn vị có khó khăn,có thể đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng 1 lần theo đăng ký thời hạn với cơ quan Bảohiểm xã hội.

d. Thủ tục và trách nhiệm giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội.

Giáo viên, nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội được cơ quanbảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộitheo quy định của Pháp luật.

- Khi giáo viên, nhân viên nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểmxã hội gồm: Trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉdưỡng sức, hưu trí, trợ cấp 1 lần và bảo hiểm Y tế thì các đơn vị chủ thể hoặcphòng Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm lập đủ thủ tục hồ sơ theo đúng quy địnhtại Quyết định số 1584/1999/QĐ-BHXH , ngày 24/6/1999 của Bảo hiẻm xã hội ViệtNam.

II. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

1. Việc xây dựng đội ngũ giáo viên được thực hiện theo Điềulệ trường mầm non và Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giaiđoạn 2002-2005 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD &ĐT, ngày26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với khu vực thành phố thị xã, khu công nghiệp việcchuyển từ loại hình mầm non công lập sang bán công hoặc dân lập cần tiến hànhtừng bước để đảm bảo sự ổn định cho ngành học. Tất cả các trường mầm non, vớibất cứ loại hình nào (Công lập, bán công dân lập, tư thục) đều được thống nhấtchung về quản lý Nhà nước, khác nhau về nguồn ngân sách, bình đẳng về quyền lợivà nghĩa vụ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố quan tâm chỉ đạo các ban ngành liên quan nghiên cứu văn bản, có biệnpháp tích cực giải quyết cho giáo viên mầm non được hưởng các chế độ đãi ngộcủa Nhà nước, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Chínhphủ, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.