công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2009 TCT/NV7 NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CHÈKHÔ SƠ CHẾ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số212 CT/QĐ ngày 12/5/2002 của Cục thuế tỉnh Sơn La về việc áp dụng thuế suấtthuế GTGT đối với chè sơ chế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định mứcthuế suất 5% đối với hàng hoá, dịch vụ:

"2.26 Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sảnchưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, ướp đông, phơi sấy khô và cácloại con giống, cây giống, hạt giống, trừ các sản phẩm do tổ chức, cá nhân sảnxuất trực tiếp bán ra không chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm 1 Mục II PhầnA Thông tư này".

Căn cứ vào quy định trên đây, tổ chức, cá nhân thu mua chèbúp tươi về sơ chế thành các loại chè khô làm nguyên liệu bán cho các đơn vịchế biến thành chè xanh, chè đen, chè hương, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.Trường hợp người trồng chè sử dụng búp chè tươi, tự sao sấy khô rồi bán, thìchè khô sơ chế như trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Người sử dụng chèkhô, hoặc người trồng chè sử dụng chè búp, tẩm ướp hương liệu, chế biến thànhchè hương các loại như: Chè nhài, chè sen, chè xanh, chè đen, chè túi lọc...thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế Sơn La biết và thực hiện.