BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2015/TCHQ-KTTT
V/v thông tin trong bài báo “Gỡ khó cho doanh nghiệp” đăng trên Báo lao động số 53 (11/03)

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: BáoLao động

BáoLao động số 53 (ngày 11/03/2009) có đăng bài “Gỡ khó cho doanh nghiệp”(M.Thoa), trong đó có nêu ý kiến của Bà Nguyễn Thị Ánh – Giám đốc Công ty thủysản Sông Tiền về việc “Những lô hàng DN xuất đi, đôi khi cũng có lô hàng bấtcập, phải mang trở về. Thế nhưng, theo quy định trong vòng khoảng hơn 7 thángkhông giải quyết được lô hàng trả lại phải đóng thuế …”. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 7 mục I phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Namthuộc đối tượng được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhậpkhẩu.

Điềukiện để được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu:

-Hàng hóa được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từngày thực tế xuất khẩu;

-Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nướcngoài;

-Hàng hóa nhập khẩu trở lại Việt Nam phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làmthủ tục xuất khẩu hàng hóa đó.

Nhưvậy, phản ánh nêu tại bài báo trên là chưa chính xác. Tuy nhiên, do bài báokhông phản ánh rõ vấn đề vướng mắc phát sinh ở Hải quan địa phương nào nên Tổngcục Hải quan không có cơ sở để chỉ đạo kiểm tra, xử lý cụ thể. Vì vậy đề nghịquý báo liên hệ với doanh nghiệp liên quan để phản ánh cụ thể tên đơn vị Hảiquan chưa giải quyết hoàn thuế và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan cho Tổng cục Hảiquan trong thời gian sớm nhất.

Trântrọng cảm ơn và kính mong nhận được sự phối hợp công tác của quý báo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ (để báo cáo)
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ