TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2030/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển (Gemadept)
Đ/chỉ: số 2bis - 4 - 6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM
Mã số thuế: 0301116791

Trả lời văn bản số 064/GMD-ACC ngày 25/03/2013 củaCông ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 củaBộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

- Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều kiện được tính vàochi phí được trừ khi tính thuế TNDN:

- “Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanhnghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định củapháp luật.”

- Tại Khoản 2.19 Điều 6 quy định khoản chi không được trừ khi tínhthuế TNDN:

Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chiquảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chiphí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượtquá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổngsố chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này;đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua củahàng hóa bán ra;

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khốngchế nêu trên không bao gồm:

- Khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định củapháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hóa, dịch vụ đúnggiá.

- Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối của các côngty bán hàng đa cấp. Đối với tổ chức nhận được khoản hoa hồng thì phải kê khaitính vào thu nhập chịu thuế, đối với cá nhân nhận được hoa hồng thì phải khấutrừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập.

- Các khoản chi phát sinh trong nước hoặc ngoài nước(nếu có) như: Chiphí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích vàđánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phíthuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thịtrường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãmthương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chiphí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụhỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày,giới thiệu.

- Chi báo biếu, báo tặng cho các đối tượng là ngườicó công với cách mạng, thương binh, bệnh binh; cán bộ, chiến sĩ ở hải đảo, vùngsâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…”

Căncứ Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 hướng dẫn về thuế TNCN:

 “Sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướngdẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chínhnhư sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bánhàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhânthực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lênthì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫnsau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhậptrả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế,trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng(như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ vớicác cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệmthông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xincấp mã số thuế.

Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộcđối tượng phải khấu trừ thuế (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệnêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giacảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệuđồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộcđược giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụthuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theoMẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tổ chức trả thu nhập đểtổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Căn cứ vàocam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kếtthúc năm, tổ chức chi trả thu nhập vẫn phải cung cấp danh sách và thu nhập củanhững người chưa đến mức khấu trừ thuế cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kếtphải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gianlận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợpđồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuếtheo tỷ lệ nêu trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phầntính trên thu nhập tháng.”

Trường hợp Công ty chi trả tiền hoa hồng cho cán bộnhân viên đang công tác trong Công ty nếu mức chi này không vượt quá 10% tổngsố chi được trừ, có hợp đồng và chứng từ chi tiền thì Công ty được tính vào chiphí được trừ khi tính thuế TNDN. Trường hợp các nhân viên này ký hợp đồng laođộng với Công ty từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng và đã được cấp mã số thuếthì Công ty thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng (bao gồm tiền hoa hồng môigiới cá nhân nhận được).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Lưu (TTHT, HC)
658-80938/13 TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga