Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2036/TCHQ-PC
NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2001VỀ VIỆC XỬ LÝ HÀNG HOÁ
LƯU GIỮ ĐƯỜNG BIỂN

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh,TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng,

Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà, ĐàNẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh,

Quảng Bình, Quảng Ninh

Trong thời gian quaTổng cục nhận được một số văn bản của các hãng vận tải đường biển phản ánh vềviệc xử lý hàng hoá do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam, mỗiđịa phương có cách hiểu và cách thực hiện không thống nhất. Căn cứ vào Công vănsố 5167/VPCP-CN ngày 27/11/2000 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến củaThủ tướng Chính phủ về việc xử lý đối với hàng hoá do người vận chuyển đườngbiển lưu giữ tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý hàng hoá do người vận chuyển đường biển (baogồm cả hàng tồn đọng tại các cảng biển) lưu giữ tại Việt Nam để đảm bảo việcthanh toán tiền cước vận chuyển, tiền bồi thường do lưu tàu và các khoản chiphí khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá quy định tại Điều 96 Bộ luật Hànghải thì thực hiện theo các trình tự, thủ tục xử lý quy định tại Nghị định 55/1998/NĐ-CP ngày 22/7/1998 của Chính phủ về xử lý hàng hoá do người vậnchuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi cócảng biển thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hànghoá trên theo quy định hiện hành.

2. Đối với hàng hóa tồn đọng là tang vật vi phạm hành chính,tang vật các vụ án hình sự thì xử lý đúng thủ tục, quy trình theo quy định củapháp luật.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo về Tổngcục để giải quyết.

(Sao gửi kèm Công văn 5167/VPCP-CN ngày 27/1l/2000)