công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2039 TCT/NV7 NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU TIỀNSỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời Công văn số225 CT/TTr ngày 23/4/2002 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về đề nghị giải đáp vướngmắc về chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Mục IV, Phần A, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đã quy định các loại giấy tờđược xác định là hợp lệ về quyền sử dụng đất. Căn cứ vào quy định này, hộ giađình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất ở từ ngày 18/12/1980đến trước ngày 31/5/1990, trong quyết định giao đất không quy định nghĩa vụ tàichính thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, không phải nộp tiềnsử dụng đất vì đã có giấy tờ hợp lệ. Trường hợp trong quyết định giao đất củacơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quy định người sử dụng đất phải thực hiệnnghĩa vụ tài chính khi nhận đất nhưng người sử dụng đất chưa nộp, thì khi đượccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp 20% tiền sửdụng đất.

2. Trường hợp hộ gia đình được giao đất ở từ ngày 31/5/1990đến trước ngày 15/10/1993, trong quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền có quy định nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng người sử dụng đấtchưa nộp, thì trường hợp này để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộgia đình, cá nhân phải nộp 20% tiền sử dụng đất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và thựchiện.