BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2048/QLCL-CL1
V/v xuất khẩu thủy sản vào các thị trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan các tỉnh/thành phố

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sảnvà Thủy sản trân trọng thông báo tới Tổng cục Hải quan/Hải quan các tỉnh thànhphố một số nội dung liên quan đến Danh sách các doanh nghiệp Việt Nam được phépchế biến thủy sản để xuất khẩu vào một số thị trường:

1. Các thị trường EU, Liên BangNga: Đến nay không thay đổi.

2. Thị trường Nhật Bản:

- Bổ sung 08 doanh nghiệp vào diệnmiễn kiểm tra hóa chất, kháng sinh cấm đối với các lô hàng giáp xác, nhuyễn thểchân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại thủy sản này.

- Bổ sung 01 doanh nghiệp vào diệnbắt buộc kiểm tra hóa chất, kháng sinh cấm đối với 100% lô hàng giáp xác,nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại thủy sản này.

(Chi tiết xem Phụ lục I gửikèm).

3. Thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc:

Bổ sung 09 doanh nghiệp vào danhsách các doanh nghiệp được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào Hàn Quốc, TrungQuốc.

(Chi tiết xem Phụ lục II gửikèm).

4. Danh sách các doanh nghiệp đượcphép chế biến thủy sản xuất khẩu vào các thị trường cập nhật đến 10/11/2009 baogồm thông tin đã điều chỉnh của các doanh nghiệp nêu trên xin xem tại Phụ lụcIII và được đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ:http://nafiqad.gov.vn/News/chatluong/doanhnghiepthuysan/2009/01/97.aspx.

Xin trân trọng cảm ơn và mong tiếptục nhận được sự hợp tác từ Quý Tổng Cục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT phụ trách (để báo cáo);
- Cơ quan Nam Bộ, Trung Bộ;
- Các Trung tâm CLNLTS;
- Các DN có tên trong Phụ lục I, II;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

PHỤ LỤC I

DANHSÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THAY ĐỔI VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA XUẤT KHẨU THỦY SẢN VÀO THỊTRƯỜNG NHẬT BẢN
(kèm theo công văn số 2048/QLCL-CL1 ngày 16/11/2009)

TT

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ghi chú

Các doanh nghiệp thuộc diện không bắt buộc kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm đối với các lô hàng thủy sản giáp xác, nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại thủy sản này khi xuất khẩu vào Nhật Bản

1

DL 132

Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA (FIMEX VN)

Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Tx. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đã có đủ bằng chứng về 10 lô hàng đã được thông quan tại thị trường Nhật

2

DL 133

Công ty TNHH Thực phẩm Việt

Đường số 7, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3

DL 159

Xí nghiệp CBTP Thái Tân – Công ty TNHH Kim Anh

145 Quốc lộ 1A, phường 7, tx Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

4

DL 303

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

5

DL 315

Công ty TNHH thực phẩm Sakura

28B Phước Long, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hòa

6

DL 348

Công ty CP thực phẩm TSXK Cà Mau

Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

7

DL 458

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương

999 Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

8

DL 400

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 – Kiên Giang

KCN Cảng Cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm đối với các lô hàng thủy sản giáp xác, nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại thủy sản này (nếu có sản xuất) khi xuất khẩu vào Nhật Bản

1

DL 117

Công ty TNHH Kim Anh

49 quốc lộ 1A, phường 2, Tx Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

DN mới có lô hàng bị cảnh cáo KSC tại Nhật Bản

PHỤ LỤC II

DANHSÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM MỚI ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU VÀO HÀN QUỐC, TRUNG QUỐC
(kèm theo công văn số 2048/QLCL-CL1 ngày 16/11/2009)

STT

Mã số

Tên cơ sở

Địa chỉ

Được phép XK vào Trung Quốc

Được phép XK vào Hàn Quốc

1

DL 160

Công ty CP XNK Thủy sản An Minh

Ấp 8 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

x

x

2

DL 343

Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh

Số 99 đường Lò Rèn, tỉnh Lò Rèn, phường 5, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

x

x

3

DL 430

Công ty CP CB XNK Thủy hải sản Hùng Cường

Ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

x

x

4

DL 506

Nhà máy CBTP Sơn Trà – Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

KCN DVTS Thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

x

x

5

DL 508

Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải

Xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

x

x

6

HK 258

DNTN Đại Quang

Đường Láng Cát Long Sơn, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

x

x

7

HK 313

Công ty TNHH Bảo Ngọc

Tổ 14 khu phố Hương Điền, phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

x

x

8

NM 503

Công ty TNHH MTV SX và KD nước mắm Hưng Thịnh

Tổ 4, đường 30/4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

x

x

9

NM 507

Công ty TNHH Trung Thành

Lô D, KCN, Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

x

x