BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2056/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần TAXI Móng Cái
(Tổ 4, Khu Hồng Phong, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02- 2012/BCT-MCngày 16 tháng 02 năm 2012 của Công ty Cổ phần TAXI Móng Cái về việc tạm nhậptái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần TAXI MóngCái được kinh doanh tạm nhập tái xuất 10 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng loại từ05-24 chỗ ngồi có thời hạn sử dụng trên 05 năm tính từ năm sản xuất đến nămnhập khẩu, trị giá 100.000 USD (một trăm ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký(hợp đồng mua hàng số 01- 2012/MC-HK ký với Tập đoàn công ty Cao Lợi - Hồng Kông,hợp đồng bán hàng số 01- 2012/MC-TD ký với Công ty Cổ phần quốc tế Thông An, NamNinh - Trung Quốc):

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ.Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam. Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 30 tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên