công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2060 TCT/NV6 NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH ƯU ĐàITHUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ MỚI THÀNH LẬP

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 221/CT-NV ngày 27/2/2002 của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai nêu một số vướng mắc trongviệc xử lý ưu đãi thuế đối với cơ sở mới thành lập, Tổng cục thuế có ý kiến nhưsau:

- Hộ cá thể hoạt động thương mại, nay giải thể để thành lậpDNTN hoạt động sản xuất, DNTN đó được thành lập và được cấp giấy phép kinhdoanh kể từ ngày Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành thì đượcxét miễn, giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở sản xuất mới thànhlập.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh ngành thương mại, nay đầu tưxây dựng dây chuyền sản xuất mới thì hoạt động sản xuất đó được xét miễn, giảmthuế theo đối tượng đầu tư mở rộng sản xuất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.