BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2061/TM-AM
V/v: áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt với LB Nga và Bungari

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2001

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 4471-TC/TCTngày 15 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc đàm phán với LB Nga vàBungari về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đối với LB Nga

Liên bang Nga áp dụng thuế suấtnhập khẩu cơ sở đối với 127 nước có chế độ tối huệ quốc trong buôn bán với LBNga. Đây là mức thuế ưu đãi (MFN) của LB Nga. Đối với các nước không ký với Ngatheo chế độ tối huệ quốc (MFN), LB Nga áp dụng mức thuế nhập khẩu tăng gấp đôiso với mức thuế MFN.

Mức thuế ưu đãi chung GSP, LBNga áp dụng đối với 104 nước đang phát triển, (trong đó có Việt Nam) bằng 75%thuế nhập khẩu ưu đãi MFN.

Nhóm các nước kém phát triển (47nước) được LB Nga miễn thuế nhập khẩu khi xuất khẩu hàng của mình sang LB Nga.

Ngoài chính sách thuế nhập khẩunêu trên, LB Nga không áp dụng bất kỳ một hình thức ưu đãi nào khác đối vớihàng xuất khẩu của Việt Nam, ngay cả với hàng trả nợ.

Từ nhiều năm nay, tại các cuộcgặp gỡ cấp cao, phí Việt Nam đã trao đổi với phía LB Nga về việc hai bên nên cóchế độ ưu đãi đặc biệt về thuế đối với hàng xuất khẩu của nước này sang nướckia, cũng như đề nghị LB Nga xếp Việt Nam vào danh mục nhóm các nước chậm pháttriển để được hưởng thuế suất bằng 0 nhưng chưa nhận được phản ứng tích cực từphía Nga và họ không mặn mà lắm trước các đề xuất của phía Việt Nam.

2. Đối với Bungari

Bungari áp dụng mức thuế chungđối với 76 nước và lãnh thổ có ký kết áp dụng chế độ đối xử tối huệ quốc vớiBungari hoặc là thành viên của WTO nhưng không được hưởng những quy chế và ưuđã khác.

Mức thuế ưu đãi GSP của Bungariáp dụng với 72 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Mức thuế bằng 0 áp dụng cho 48nước nghèo.

Mức thuế theo thoả thuận dànhcho hàng hóa có xuất xứ từ các nước thuộc các khối mậu dịch tự do mà Bungari làthành viên và đối tác, hoặc từ các nước mà Bungari có thoả thuận song phương vềmậu dịch tự do.

Hàng hóa từ các nước không thuộccác nhóm nước nói trên phải chịu mức thuế gấp 2 lần mức thuế phổ thông.

Cũng như với LB Nga, Bungarichưa có dấu hiệu muốn đàm phán với ta về việc dành cho nhau chế độ ưu đãi đặcbiệt về thuế xuất nhập khẩu.

Xin thông báo để quý Bộ biết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGHồ Huấn Nghiêm