BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2064/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005

Kínhgửi: Bộ Y tế.

Trả lời công văn số 4803/YT-TCCBngày 20/6/2005 của Bộ Y tế về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểmđối với cán bộ, viên chức ngành y tế; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tạicông văn số 9399/BTC-PC ngày 26/7/2005, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Thỏa thuận áp dụng mức phụ cấpđộc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế như sau:

a) Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối vớinhững người:

- Trực tiếp điều trị, phục hồi chứcnăng và phục vụ bệnh nhân phong (hủi), kể cả các xét nghiệm Hansen;

- Chiếu chụp, điện quang;

- Mổ xác, giải phẫu pháp y và bảoquản trông nom xác;

- Dùng các chất phóng xạ Radium,Cobalt để khám chữa bệnh;

- Trực tiếp phục vụ bệnh nhân tâmthần ở các bệnh viện chuyên khoa và các khoa tâm thần ở các bệnh viện đa khoa(kể cả phục vụ thương binh và bệnh binh tâm thần ở các khu điều trị, điều dưỡngthương binh, bệnh binh);

- Trực tiếp phục vụ bệnh nhân mắcbệnh HIV/AIDS, bệnh dại, bệnh truyền nhiễm, bệnh lao ở các bệnh viện, việnchuyên khoa, các khoa truyền nhiễm và khoa lao ở các bệnh viện đa khoa;

- Thường xuyên chuyên trách làmcông tác kiểm nghiệm các chất pháp y.

b) Mức 3, hệ số 0,3 áp dụng đối vớinhững người:

- Giải phẫu bệnh lý;

- Trực tiếp làm xét nghiệm vi sinh(vi rút, vi trùng);

- Chiết xuất dược liệu độc bảng A;

- Thường xuyên sử dụng các hóa chấtđộc mạnh mà trong môi trường làm việc vượt quá tiêu chuẩn qui định như sau:

+ Axit Sulfuric (H2SO4)vượt quá đậm độ 0,01mg/lít không khí;

+ Benzol vượt quá đậm độ 0,05mg/lítkhông khí;

+ Toluen vượt quá đậm độ 0,10mg/lít không khí;

+ Xynol vượt quá đậm độ 0,10 mg/lítkhông khí;

- Sản xuất các chất hấp phụ dùngcho phân tích sắc ký như Silicazen các ống chuẩn độ (dung dịch mẹ).

c) Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối vớinhững người:

- Trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnhnhân ung thư hở có mùi hôi thối ở các bệnh viện chuyên khoa hoặc ung thư củabệnh viện đa khoa;

- Trực tiếp khám, chữa bệnh, phụcvụ bệnh nhân da liễu (giang mai, lậu, sùi mào gà, trùng roi, nấm mốc, hạ cam,ghẻ);

- Trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnhnhân liệt do chấn thương cột sống, xuất huyết não, viêm màng não lao, viêm màngnão mủ, viêm tủy;

- Trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnhnhân sau mổ (trong 48 giờ) thuộc ca mổ loại I, II; Bệnh nhân bỏng từ độ II trởlên và có diện tích bỏng 8% đối với trẻ em và 15% đối với người lớn;

- Trực tiếp giữ giống, chủng loạivi sinh vật, ký sinh trùng trên động vật và chăn nuôi súc vật đã tiêm cấy vitrùng gây bệnh;

- Trực tiếp phục vụ vệ sinh buồngbệnh và giặt quần áo cho bệnh nhân;

- Sử dụng máy có dòng điện cao tầnđể điều trị bệnh nhân;

- Thường xuyên làm công tác vệ sinhphòng dịch, chống sốt rét phải tiếp xúc với môi trường phân, nước thải, rác,hơi khí độc;

- Rửa chai, lọ, dụng cụ thí nghiệmcó hóa chất độc, vi sinh vật gây bệnh (phải dùng hóa chất độc để xử lý sáttrùng);

- Làm xét nghiệm sinh hóa, huyếthọc, ký sinh trùng;

- Pha chế thuốc độc bảng A và thủkho hóa chất;

- Pha chế huyết thanh, văcxin trongphòng kín và hấp sấy tiệt trùng các dụng cụ, trang thiết bị.

d) Mức 1, hệ số 0,1 áp dụng đối vớinhững người:

- Trực tiếp phục vụ bệnh nhân thậnnhân tạo;

- Trực tiếp chữa răng và làm hàmrăng giả;

- Làm việc trong buồng tối, thiếuánh sáng và không khí như buồng rửa phim, buồng làm thị trường;

- Gián tiếp phục vụ bệnh nhân tâmthần, lao, truyền nhiễm, phong.

2. Chế độ phụ cấp độc hại, nguyhiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế nêu tại điểm 1 công văn này được tínhhưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Cách tính và nguồn kinh phí chi trảchế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ phụ cấp độchại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ vềchế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế, đề nghịBộ Y tế thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều