BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thuận
(Số 22B M3 Tập thể Sắt tráng men, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 01/03- 2012/TT-BCTngày 02 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thuận vềviệc xin phép tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thương mạiVận tải Trường Thuận được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụngtheo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 01/03- 2012/TT-BF ngày 01 tháng 3năm 2012 ký với Công ty Bo Fung Transportations Services Co., - Hồng Kông; hợpđồng bán hàng số 02/03- 2012/TT-LK ngày 02 tháng 11 năm 2011 ký với Công ty Hữuhạn Mậu dịch Lưu Kinh - Trung Quốc), chi tiết như sau:

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Lốp xe ô tô đã qua sử dụng

Chiếc

10.000

2

Màn hình vi tính đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

3

CPU đã qua sử dụng

Chiếc

500

4

Máy photocopy đã qua sử dụng (mã số HS 84433130)

Chiếc

500

5

Quần áo đã qua sử dụng

tấn

500

Tổng trị giá: 83.500 USD (tám mươiba ngàn năm trăm đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân (Quảng Ninh).

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ.Không tháo rời, không cắt nhỏ, không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quátrình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khốilượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên