BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2066/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thuận Thành
(Địa chỉ: Tổ 1 - Khu 5 - P. Hồng Hà - Tp. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/2012/TT-XNKvà báo cáo số 01- 2012/TT-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầutư xuất nhập khẩu Thuận Thành về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sửdụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tưxuất nhập khẩu Thuận Thành được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sửdụng theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 01/HK-TT ngày 26 tháng 9 năm2011 ký với Công ty Yuan Hua Tranding & Development Co., Ltd - Hồng Kông;hợp đồng bán hàng số 01/TT-TQ ngày 28 tháng 9 năm 2011 ký với Công ty TNHH Mậudịch Long Hải Đông Hưng - Trung Quốc), chi tiết như sau:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

CPU máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

30.000

2

Máy in đã qua sử dụng

Chiếc

4.000

3

Máy fax đã qua sử dụng

Chiếc

4.000

4

Ti vi đã qua sử dụng

Chiếc

50.000

5

Tủ lạnh đã qua sử dụng

Chiếc

3.000

6

Máy giặt đã qua sử dụng

Chiếc

3.000

7

Màn hình vi tính đã qua sử dụng

Chiếc

70.000

Tổng trị giá: 844.000 USD (tám trămbốn mươi bốn ngàn đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cảng Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái/Cảng Cái Lân.

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ.Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam, không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).trangnc

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên