BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2083/TCHQ-GSQL
V/v giải đáp vướng mắc thủ tục hải quan sau đối thoại doanh nghiệp FDI.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kínhgửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Vừa qua, Bộ Công Thương có chủtrì tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài(FDI) tại TP Hà Nội (ngày 04/04/2009) và tại TP Hồ Chí Minh (ngày 08/04/2009),tại 2 buổi tọa đàm này các DN FDI kiến nghị một số nội dung liên quan đến thủtục hải quan (các kiến nghị này đã được một số Báo đăng tải). Tổng cục Hải quanxin có ý kiến như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NỘI DUNGKIẾN NGHỊ CỦA CÁC DN FDI:

1. Một số kiến nghị của các DNnêu mang tính chung chung (ví dụ như kiến nghị về phân loại hàng hóa, về việccơ quan Hải quan giữa các đơn vị thực hiện chưa thống nhất …), không nêu cụthể. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị DN có văn bản gửi trực tiếp đến Tổngcục Hải quan, những trường hợp thuộc thẩm quyền, Tổng cục Hải quan sẽ có vănbản giải đáp và chỉ đạo Hải quan địa phương, những trường hợp vượt thẩm quyềnTổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính hoặc lấy ý kiến tham gia của các Bộ,ngành liên quan.

2. Một số kiến nghị khác của cácDN đưa ra thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành của các Bộ, ngànhkhông thuộc chức năng thẩm quyền của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), cơ quanHải quan chỉ thực thi các quy định, hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan.

3. Về ý kiến của DN nêu cơ quanHải quan giữa các địa phương chưa thực hiện thống nhất các quy định về thủ tụchải quan. Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂVÀ HƯỚNG XỬ LÝ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN:

1. Về việc gia công phân loại kimcương để đánh bóng:

Tổng cục Hải quan đã có công văntham gia ý kiến với Bộ Công Thương, đề nghị Bộ Công Thương làm rõ nội dung quyđịnh tại Điều 178 Luật Thương mại (gửi kèm công văn số 592/TCHQ-GSQL ngày25/3/2009).

2. Công ty TNHH SuncomTechnology Viet Nam:

Cho phép doanh nghiệp được lựachọn hình thức XNK tại chỗ hoặc hình thức khai báo một lần giao hàng nhiều lầnnếu DN đáp ứng được các quy định.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

- Về việc thực hiện thủ tục hảiquan đối với hàng hóa gia công giữa các Chi cục chưa thống nhất tăng chi phícho DN, Tổng cục Hải quan sẽ kiểm tra lại để chấn chỉnh nếu đúng như Công typhản ánh.

- Thủ tục hải quan đối với hànghóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính và quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuấtnhập khẩu tại chỗ ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/06/2006của Tổng cục Hải quan.

- Thủ tục hải quan đối với khaibáo một lần xuất nhập khẩu nhiều lần thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP Thông tư số 112/2005/TT-BTC dẫn trên.

Nếu DN đáp ứng đủ các điều kiệnquy định của từng loại hình thì được áp dụng thủ tục hải quan đối với loại hìnhđó.

3. Công ty May Veston Phú Thọ -Shonai:

Việc hướng dẫn thủ tục hải quanđối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài theo Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính quá phức tạp và gây khó khănkhông ít cho DN, cụ thể:

- Về thời điểm đăng ký định mức:Phải đăng ký định mức thực tế cùng với hợp đồng hoặc trước khi nhập lô hàng đầutiên, trong khi đó DN chưa sản xuất mẫu, mà có sản xuất thì trong quá trình sảnxuất còn có nhiều phát sinh (hoặc là tiêu hao lớn hoặc là tiêu hao nhỏ hơn) doquy trình sản xuất hoặc do chất lượng nguyên phụ liệu. Khi ký được hợp đồng rồinhưng chưa có tài liệu kỹ thuật hướng dẫn thì chưa biết NPL nào may cho mã nào…. Vậy thì định mức thực tế mà không thực tế. Tất nhiên cho phép điều chỉnhnhưng phải giải trình “do thay đổi tính chất nguyên phụ liệu, điều kiện giacông”, nhưng ở đây không phải là do tính chất nguyên phụ liệu, điều kiện giacông mà là do doanh nghiệp chưa có cơ sở để xác định định mức thực tế chínhxác. Nếu xin điều chỉnh lại thì chắc chắn DN sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Về thủ tục thanh khoản hợpđồng: Khi thanh khoản hợp đồng gia công phải kèm theo chứng từ thanh toán củabên đặt gia công, nếu chưa có thì do lãnh đạo HQ xem xét, giải quyết cho giahạn nhưng không quá 30 ngày. Vậy trong thực tế khách hàng nợ nhiều với thờigian dài (có khi làm lô này thì trả một phần tiền của lô trước ….). DN vẫn phảichấp nhận, vậy thì các DN như vậy làm sao đáp ứng được yêu cầu của hải quan.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

- Thời điểm đăng ký định mức:Tổng cục Hải quan đang tổng hợp trình Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể vấn đề nàytheo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Về việc xuất trình chứng từthanh toán tiền công gia công: Việc yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình chứngtừ thanh toán tiền công gia công là cần thiết để chứng minh có việc gia cônggiữa các bên, tránh việc lợi dụng loại hình gia công để gian lận thương mại.

4. Công ty TNHH Toyo InkCompounds Việt Nam:

Về giao dịch mua bán 4 bên giữa2 DN EPE trong Việt Nam và 2 DN tại nước ngoài theo quy trình:

Thông thường giá trị trên hóađơn A sẽ nhỏ hơn giá trị trên hóa đơn D, tuy nhiên do tính chất và thỏa thuậnkinh doanh riêng của từng DN, giá trị trên hóa đơn A có thể lớn hơn giá trịtrên hóa đơn D do căn cứ tính giá của EPE A cao hay thấp dựa trên số lượng củatừng lô sản xuất ít hay nhiều hoặc do biến động của giá nguyên liệu trong khiđó giá trên hóa đơn D lại được thỏa thuận cố định theo từng năm.

Tuy nhiên theo công văn số 3962/TCHQ-GSQLngày 12/07/2007 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan đối vớihàng XNK tại chỗ, việc giá trị trên hóa đơn A lớn hơn giá trị trên hóa đơn D làkhông được chấp nhận.

Vậy thực tế của DN nêu trên cóđược chấp thuận hay không?

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Cục Hải quan địa phương sẽ kiểmtra, đối chiếu cụ thể để giải quyết từng vụ việc cho DN (gửi kèm công văn số 1000/TCHQ-GSQL ngày 25/2/2009).

5. Công ty Yazaki EDS Việt Nam:

Về thanh khoản hợp đồng giacông, sản xuất xuất khẩu theo quy định chậm nộp là 30 ngày nhưng thực tế sau 4tháng xuất khẩu DN mới nhận được chứng từ thanh toán, đề nghị được kéo dài thờigian chậm nộp.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Đề nghị DN tiếp tục thực hiệntheo quy định hiện hành. Việc cho phép gia hạn thời hạn nộp chứng từ thanh toánđối với hàng SXXK là 15 ngày (không phải 30 ngày như DN nêu), hàng gia công giahạn là 30 ngày là tạo thuận lợi cho DN.

6. Công ty Shinsung Vina (LongAn):

Quy định về địa điểm làm thủ tụchải quan đối với hàng gia công theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2008/TT-BTC làcơ nơi đặt cơ sở sản xuất, gây khó khăn, tốn kém cho DN vì phải vận chuyển hànghóa xa hơn, dài hơn. Đề nghị được thực hiện như quy định tại Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Vấn đề này, Tổng cục Hải quanđang tổng hợp trình Bộ Tài chính ký văn bản hướng dẫn theo hướng nếu doanhnghiệp đã làm thủ tục hải quan cho nhiều hợp đồng gia công tại Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, quá trình thực hiện không có vi phạm, không có hợp đồng gia côngcòn tồn đọng quá hạn chưa thanh khoản thì được tiếp tục đăng ký tại Cục Hảiquan TP.HCM.

7. Công ty Vaisal TechnologyViệt Nam:

Tờ khai hải quan được đăng kýtrong giờ hành chính, khi đăng ký ngày nghỉ phải có thông báo trước với hải quan,trường hợp hàng miễn kiểm tra thì không có vấn đề gì, nhưng hàng phải kiểm tranếu có chênh lệch về số lượng hàng thì sẽ rất khổ cho doanh nghiệp phải tốnthời gian giải trình doanh nghiệp đề nghị Hải quan bố trí làm thêm giờ cho DN.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

- Theo quy định tại Điều 34,Luật Quản lý Thuế, Điều 22 Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung; khoản 3 Điều 9 Nghịđịnh 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì trước thời điểm kiểm trathực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa nếu người khaihải quan có lý do chính đáng, có văn bản đề nghị và được Chi cục trưởng Hảiquan chấp nhận thì được bổ sung, sửa chữa tờ khai hải quan đã đăng ký …

Như vậy, DN phải thực hiện thủtục điều chỉnh hàng hóa theo quy định về khai bổ sung.

- Về làm thêm ngoài giờ hànhchính: Tổng cục Hải quan có hướng dẫn tại công văn số 2920/TCHQ-GSQL ngày27/6/2000, công văn số 3923/TCHQ-GSQL ngày 22/8/2000; Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 1/8/2007, công văn số 540/VPCP-CCHC ngày 22/1/2008.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chicục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

8. Công ty FurukawaAutomotive Parts VN:

Công ty phải mất cỡ 12.500 tờgiấy để làm báo cáo thanh khoản cho hải quan.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Việc nộp hồ sơ thanh khoản (hồsơ giấy) để cơ quan hải quan có cơ sở đối chiếu với dữ liệu của cơ quan Hảiquan và xác nhận thanh khoản. Hồ sơ này còn được lưu trữ để phục vụ công tácthanh tra, kiểm tra của ngành Hải quan cũng như các ngành chức năng khác. ViệcDN phản ánh in ấn các biểu mẫu thanh khoản tốn nhiều giấy, tuy nhiên chưa nêurõ là đối với loại hình nào, cũng chưa nêu rõ loại giấy tờ nào là hợp lý haybất hợp lý cần sửa đổi. Tổng cục Hải quan đang rà soát kiểm tra tất cả các loạihình XNK để nghiên cứu loại bỏ các giấy tờ không cần thiết theo Đề án 30 củaChính phủ.

9. Chi nhánh Công ty LDNorfolk Hatexco:

Tại Hà Nam chưa có cơ quan Hảiquan riêng, đề nghị thành lập cơ quan Hải quan tại Hà Nam để các doanh nghiệptiện giao dịch.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Để thuận lợi cho các DN hoạtđộng sản xuất, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Hà Nam, năm 2008 Tổng cục Hải quantrình Bộ Tài chính đã có Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Hà Nam trựcthuộc Cục Hải quan Thanh Hóa.

10. Công ty Yazaky EDS VM:

Công ty nhập khẩu thiết bị, phụtùng sản xuất hệ thống dây điện xe ôtô và nhập bản vẽ kỹ thuật (catalogue), Hảiquan Bình Dương yêu cầu phải có giấy phép của cơ quan văn hóa. Đề nghị khôngphải xin giấy phép của cơ quan văn hóa.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Theo quy định tại Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch) thì tài liệu kỹ thuật là mặt hàng quản lý chuyên ngành củacơ quan Văn hóa, khi nhập khẩu phải có văn bản cho phép của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch. Nhưng nếu Catalogue đi kèm với máy móc thiết bị, phụ tùng thìkhông phải xin giấy phép nhập khẩu.

11. Về “Đơn giản hóa thủ tụcxuất nhập khẩu dệt may”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

a. Về đơn giản hóa thủ tục hànhchính theo đề án 30/2007/NQ-CP của Chính phủ:

Ý kiến của Hiệp hội dệt may: Thủtục hành chính tuy đã được cải tiến nhưng chưa được nhiều, nhiều DN vẫn còn kêuca vấn đề này.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:Triển khai thực hiện đề án 30 của Chính phủ và Nghị quyết số 30/2008/NQ-CPngày 11/12/2008 của Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hảiquan có công văn số 497/TCHQ-GSQL ngày 23/1/2009 yêu cầu Hải quan địa phương ràsoát các khâu thủ tục, đề xuất giảm bớt các giấy tờ không cần thiết khi làm thủtục hải quan.

Trên cơ sở đó sẽ xây dựng vàtrình cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới về thủ tục hải quan đảm bảo đơngiản, thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan.

b. Về việc thực hiện phân luồnghàng hóa và hồ sơ hải quan điện tử phải xuất trình bản giấy để đối chiếu:

Ý kiến của ông Trần Xuân Cách– TGĐ Công ty may Sông Hồng: Việc thực hiện thủ tục hải quan không phảivướng mắc ở văn bản quy phạm pháp luật mà vướng mắc tại đơn vị Hải quan thựchiện. Ông không đồng tình với cách phân luồng hàng hóa (xanh, vàng, đỏ) và việckhai hải quan điện tử phải nộp hồ sơ gốc.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

- Về phân luồng hàng hóa: Khoản1a, Điều 15 Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung quy định: “Kiểm tra hải quan đượcthực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật củachủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan để bảo đảm quản lý nhànước về hải quan và không gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”.

Triển khai thực hiện Luật Hảiquan sửa đổi, bổ sung năm 2005, ngành Hải quan đã thực hiện việc phân luồnghàng hóa (xanh, vàng, đỏ) trên cơ sở hệ thống thông tin dữ liệu tập trung đượctuyền từ Tổng cục Hải quan đến từng Chi cục. Như vậy, việc phân luồng hàng hóalà cần thiết, phù hợp với luật Hải quan. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện naynhằm cải cách hơn nữa thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, thayđổi một cách căn bản việc phân luồng hàng hóa theo Thông tư chung hướng dẫn thủtục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã ban hành, cụ thể là tạiquy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa thương mại.

- Ngày 14/04/2009, Tổng cục Hảiquan có công văn số 1955/TCHQ-GSQL chấn chỉnh việc phân luồng, tạo thuận lợicho hoạt động XNK.

- Về việc yêu cầu DN xuất trìnhhồ sơ giấy khi khai hải quan điện tử:

Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thí điểmthủ tục hải quan điện tử quy định:“Hồ sơ hải quan điện tử gồm tờ khai hảiquan điện tử và các chứng từ theo quy định phải đi kèm tờ khai. Chứng từ đi kèmtờ khai hải quan điện tử có thể ở dạng điện tử hoặc ở dạng văn bản giấy”.

Như vậy, nếu DN áp dụng thủ tụchải quan điện tử, ngoài các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan ở dạng điện tử thì DNphải xuất trình văn bản giấy để cơ quan Hải quan đối chiếu với các dữ liệu khaitrên tờ khai điện tử.

c. Về việc đăng ký định mức dựkiến và danh mục nguyên phụ liệu dự kiến nhập khẩu:

Ý kiến của Công ty May 10: Việcđăng ký định mức và chủng loại vật tư dự kiến là một công việc vô tác dụng vìnhững hợp đồng gia công thì chính DN nhận gia công cũng không thể biết đượcđịnh mức và chủng loại nguyên liệu, vật tư nào, số lượng bao nhiêu. Vấn đề cấpC/O trước thì thường xuyên bị sai, vấn đề này tạo điều kiện cho hải quan “hành”DN.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

- Về đăng ký định mức và danhmục nguyên phụ liệu gia công: Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ thì trong hợp đồng gia công các bênphải thỏa thuận các điều khoản như: Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu,phụ liệu vật tư nhập khẩu; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; địnhmức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.

Như vậy, về nguyên tắc hợp đồnggia công phải có các điều khoản trên, nếu doanh nghiệp cho rằng không thể biếtđược là không hợp lý, không phù hợp với bản chất của loại hình gia công là nhậngia công cho nước ngoài để hưởng thù lao theo định nghĩa tại Điều 178 LuậtThương mại. Vấn đề là thời điểm đăng ký định mức thì Tổng cục Hải quan đang tậphợp ý kiến doanh nghiệp để trình Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung cho phù hợpvới việc làm thủ tục hải quan để nhập nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm.

- Về C/O cấp trước đối với 9 Catdệt may đi Mỹ theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 củaBộ Công Thương: Việc cấp trước C/O cho các cat này mục đích là nhằm tạo thuậnlợi cho DN. Cơ quan Hải quan chỉ là nơi thực hiện theo quyết định này. Vấn đềcấp C/O sai thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương và Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam.

d. Vấn đề xuất thiếu hàng hóa:

Ý kiến của Công ty May 10: KhiDN làm thủ tục xuất khẩu, nếu có thay đổi về số lượng thì sẽ gặp rắc rối. Hàngxuất ra thường xuyên bị thiếu so với khai trên tờ khai hải quan. Nếu phải khailại ngoài giờ hành chính thì rất khó khăn. DN đề nghị nếu xuất thiếu khoảng 10%lô hàng thì có thể không cần khai lại, khi xác nhận thực xuất thì DN xuất trìnhvận đơn, hóa đơn thương mại làm bằng chứng.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

- Điều 34, Luật Quản lý thuế vềkhai bổ sung hồ sơ khai thuế; Điều 22 Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung quy định: “Bổsung, sửa chữa thay thế tờ khai hải quan đã đăng ký đến trước thời điểm kiểmtra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải hoặc trước thời điểm miễn kiểm trathực tế”.

- Khoản 3, Điều 9, Nghị định154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định:“Trước thời điểm kiểm tra thực tếhàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa nếu người khai hải quancó lý do chính đáng, có văn bản đề nghị và được Chi cục trưởng Hải quan chấpnhận thì được bổ sung, sửa chữa tờ khai hải quan đã đăng ký …”.

- Quy trình thủ tục hải quan đốivới hàng hóa chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày25/05/2006 đã hướng dẫn DN được phép điều chỉnh tờ khai nếu xuất thiếu hàng hóađối với hàng hóa thuộc diện được miễn kiểm tra thực tế.

Như vậy, về thủ tục hải quan đãtạo thuận lợi cho DN.

Đối với đề nghị nếu xuất thiếu10% (đối với hàng miễn kiểm tra) thì không phải điều chỉnh là không hợp lý vìhồ sơ hải quan phải hợp lệ, có nghĩa là số lượng trên tờ khai phải phù hợp vớiB/L và hóa đơn thương mại; ngoài ra số lượng ghi trên tờ khai xuất khẩu là cơsở để DN xin C/O và là cơ sở để cơ quan Hải quan thực hiện xác nhận thực xuấtđể thanh khoản hàng hóa. Do vậy, DN phải điều chỉnh lượng hàng hóa xuất khẩutrước thời điểm đưa hàng hóa vào khu vực xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan đang nghiêncứu sửa đổi Quyết định 927/QĐ-TCHQ trong đó có hướng dẫn lại việc xử lý khai bổsung điều chỉnh lượng hàng khi xuất khẩu kể trên.

e. Các ý kiến khác: đề nghị bỏ việc lấy mẫu nguyên liệu,đăng ký định mức tạm tính và giảm bớt các giấy tờ khi thực hiện thủ tục hảiquan điện tử như hợp đồng gia công.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Đối với loại hình gia công việclấy mẫu (đối với hàng hóa thuộc diện phải lấy mẫu) là cơ sở để cơ quan Hải quanđối chiếu mẫu khi có nghi vấn hàng hóa xuất khẩu không cấu thành từ nguồnnguyên liệu nhập khẩu.

Việc đăng ký định mức thực hiệntheo quy định tại Điều 30 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chínhphủ. Trường hợp định mức thực tế sử dụng có sự chênh lệch so với định mức thỏathuận trong hợp đồng gia công thì doanh nghiệp được phép điều chỉnh.

Việc yêu cầu doanh nghiệp phảinộp hợp đồng gia công là cơ sở để cơ quan hải quan để xác định chính xác loạihình gia công để được hưởng chính sách thuế theo Luật Thuế xuất nhập khẩu vàquyết định có chấp nhận đăng ký hay không đăng ký hợp đồng gia công. Do vậy,khi đăng ký hợp đồng gia công thì bắt buộc thì bắt buộc phải nộp hợp đồng giacông. Hợp đồng gia công là căn cứ để thanh khoản sau này. Việc nộp hợp đồng giacông dưới dạng chứng từ điện tử thì chờ tiến độ áp dụng thời hạn hải quan điệntử sẽ có hướng dẫn sau.

12. Công ty Vedan Việt Nam:

- Mặt hàng phân bón khi XK sangÝ, mã số hàng hóa giữa Việt Nam và Ý không trùng nhau, khi áp mã thì bên Ý caohơn nên bắt buộc bên VN phải hạ giá.

- Đề nghị Hải quan công bố côngkhai số liệu về XNK để các DN biết, tham khảo.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

- Khi Công ty xuất khẩu phân bónsang bất kỳ một nước nào thì phải tìm hiểu về mã số và thuế suất của từng nướcvì Biểu thuế của mỗi nước ở cấp 10 số là khác nhau, chỉ giống nhau ở cấp 6 số(đối với các nước tham gia công ước HS).

- Việc Công ty muốn biết số liệuhàng hóa XNK, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Thống kê để được biết.

13. Công ty TNHH Công nghiệpYang Shin Việt Nam:

Đề nghị cho phép nhập khẩu nhômphế liệu được đưa về chân công trình để kiểm tra thực tế hàng hóa.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Tại Phần III, Thông tư số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/08/2007 của liên bộ Công Thương và Tàinguyên Môi trường đã hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu phế liệu phải được thựchiện tại hải quan cửa khẩu. Do đó cơ quan hải quan không thể cho phép DN chuyểnhàng đến chân công trình mới kiểm tra thực tế hàng hóa. Thẩm quyền cho phépthuộc Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên Môi trường.

III. Trên đây là ý kiếncủa Tổng cục Hải quan về những kiến nghị của DN tại 02 buổi tọa đàm nêu trên,Tổng cục Hải quan đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báotới cộng đồng DN để được biết và phối hợp thực hiện.

Tổng cục Hải quan trân trọng sựphối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Bộ Tài chính;
+ LĐ Bộ (để báo cáo);
+ Vụ CST, Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết và thực hiện);
- Website Hải quan.
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh