BỘ Y TẾ
-------
V/v: Tăng cường truyền thông phòng chống dịch sởi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Dịch sởi đang xảy ra tại nước ta, tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2014 có 61/63 tỉnh, thành phố báo cáo có các trường hợp mắc sởi. Bộ Y tế đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin sởi trên toàn quc đchủ động kim soát dịch sởi. Hiện nay dư luận xã hội đang rất quan tâm, lo lắng và mong muốn được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến và các biện pháp phòng chống dịch sởi. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giúp người dân hiu biết, nhận thức đầy đủ về dịch sởi, không hoang mang lo lắng và biết áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt các tuyên truyền vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm phòng sởi đầy đủ, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành ph khẩn trương, quyết liệt thực hiện:
1. Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về diễn biến dịch sởi, các biện pháp phòng ngừa, điều trị giúp người dân hiểu đúng, đủ về dịch sởi, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch sởi. Phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh đa dạng các loại hình truyền thông hướng tới các đối tượng các gia đình có trẻ em trong độ tuổi để tăng cường hiệu quả tuyên truyền vận động phòng chống dịch sởi đến người dân và cộng đồng.
2. Tập trung tuyên truyền bng nhiều hình thức về lợi ích, hiệu quả của vắc xin sởi, vận động gia đình đưa trẻ em trong độ tuổi đi tiêm phòng sởi, phối hợp cùng với ngành y tế hoàn thành kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin sởi để chủ động kiểm soát hoàn toàn dịch sởi tại địa phương và trên cả nước.
3. Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe phối hợp Trung tâm y tế dự phòng tỉnh khẩn trương tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm trực tuyến về công tác phòng chống dịch sởi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo điện tử của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tiếp sóng, phát lại các chương trình giao lưu, tọa đàm đã thực hiện tại Trung ương để tăng cường hiệu quả truyền thông trực tiếp đến người dân và cộng đồng.
4. Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh phối hp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng để sản xuất, nhân bản các tài liệu truyền thông phù hợp diễn biến dịch sởi và tình hình địa phương để phục vụ kịp thời cho công tác tuyên truyền.
5. Chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị điều trị nhi khoa tại tỉnh tổ chức tư vấn, tuyên truyền cho người bệnh và người nhà người bệnh về công tác phòng chống dịch sởi, kịp thời đưa con em đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hạn chế tập trung về các cơ sở y tế tuyến trên để tránh quá tải và lây nhiễm chéo.
Đ nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện, hàng tuần báo cáo kết quả về Bộ Y tế - Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, 136A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 04.62827979.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ, Cục QL KCB, YTDP (để thực hiện);
- TT TTGDSK TW (đ thực hin);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Báo SK&ĐS, Báo GĐ&XH (để đăng tin);
- Lưu: VT, TT-KT (03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?