BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/BCT-XNK
V/v xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Căn cứ báo cáo của Hiệp hộiLương thực Việt Nam về tình hình xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2009, tình hìnhký kết, đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo và dự báo sản lượng gạo dành xuất khẩu 6tháng đầu năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp giữaBộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thành viên Tổ Công tác điều hành xuấtkhẩu gạo tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 3 tháng 3 năm2009; để đảm bảo điều hành xuất khẩu gạo theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23tháng 1 năm 2006 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bảnsố 215/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 2 năm 2009 về điều hành xuất khẩu gạo năm 2009,Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam:

1. Chỉ đạo các doanh nghiệpxuất khẩu thu mua lúa gạo hàng hóa cho nông dân với giá tốt, phối hợp với BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh có sản lượng lúa hàng hóa lớnđể điều tiết tiến độ xuất khẩu phù hợp với nguồn lúa gạo hàng hóa và tiến độthu hoạch mùa vụ, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tàichính, Bộ Công Thương rà soát giá lúa gạo trên thị trường trong nước và cónhững can thiệp kịp thời, đảm bảo không làm ảnh hưởng tới mặt bằng giá chung.

2. Chủ động phối hợp với cáctỉnh có sản lượng lúa hàng hóa lớn, khuyến nghị cơ cấu giống cho Vụ Hè Thu, ThuĐông phù hợp với nhu cầu của thị trường.

3. Điều tiết số lượng xuất khẩuhết tháng 6 năm 2008 trong khả năng nguồn cung theo cân đối của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn và lượng lúa gạo hàng hóa của năm 2008 chuyển sang; ràsoát các hợp đồng đã được đăng ký và các hợp đồng đã gửi tới Hiệp hội Lươngthực để đăng ký, tổ chức tham vấn cụ thể với các doanh nghiệp xuất khẩu về thờigian giao hàng theo hướng:

- Ưu tiên các hợp đồng xuấtkhẩu của các doanh nghiệp đóng tại địa bàn có lúa đã và đang thu hoạch, có chânhàng, đặc biệt là các hợp đồng có điều kiện thanh toán ngay;

- Đối với các hợp đồng xuấtkhẩu chưa có chân hàng, các hợp đồng có thời hạn trả chậm, thì tham vấn doanhnghiệp xuất khẩu đàm phán với khách hàng điều chỉnh, giãn thời gian giao hàng;

- Trao đổi thống nhất với cácdoanh nghiệp đã ký hợp đồng tập trung thương thảo với khách hàng để giãn thờihạn giao hàng một phần các hợp đồng tập trung

4. Dự báo tình hình thị trường,đánh giá khả năng ký kết hợp đồng của các doanh nghiệp, tình hình đăng ký hợpđồng có thời hạn giao hàng 6 tháng cuối năm 2009, trên cơ sở đó xác định ưutiên và đề xuất phương hướng, biện pháp điều hành xuất khẩu gạo 6 tháng cuốinăm 2009, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

5. Thực hiện chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại tại điểm 5 Công văn số 215/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 2 năm2009, đề nghị Hiệp hội Lương thực thống nhất với các Tổng Công ty Lương thựcmiền Bắc, Tổng Công ty Lương thực miền Nam, xem xét đánh giá khả năng tổ chứcthí điểm đấu thầu mua gạo trong nước để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạotập trung có khối lượng lớn, đề xuất phương án triển khai thực hiện.

Trên đây là một số nội dungliên quan tới công tác điều hành xuất khẩu gạo 2009, đề nghị Hiệp hội Lươngthực triển khai thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Biên