BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2224/BGDĐT-GDMN
V/v: chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình GDMN mới

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

Kínhgửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Để chuẩn bị sơ kết 1 năm thựchiện chương trình GDMN mới tại 2 miền vào khoảng tháng 6 và tháng 7 năm 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiến hành một số côngviệc sau đây:

- Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiệnchương trình GDMN của địa phương.

- Báo cáo và tập hợp số liệu vềthực hiện chương trình GDMN theo yêu cầu của công văn số 1970/BGDĐT_GDMN ngày14 tháng 4 năm 2010 về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết và báo cáo thi đua nămhọc 2009-2010.

- Các tỉnh có tên sau đây, mỗitỉnh chuẩn bị 1 báo cáo tham luận tại hội thảo theo các vấn đề được phân côngnhư sau:

1. Lập kế hoạch giáo dục thựchiện chương trình GDMN cho từng độ tuổi. (TP Hồ Chí Minh, Hà Nam)

2. Xây dựng kế hoạch giáo dụctheo chủ đề và vấn đề tích hợp (Hải Phòng, Sơn La)

3. Tổ chức, sắp xếp, tạo môitrường hoạt động tích cực ở trẻ. (Đà Nẵng, Nam Định)

4. Tổ chức các hoạt động giáodục phát triển thể chất/nhận thức/ Tình cảm và kỹ năng xã hội/ thẩm mỹ và vấnđề tích hợp. (Lâm Đồng, Thái Bình)

5. Tổ chức hoạt động vui chơicho trẻ.(Khánh Hòa, Cần Thơ)

6. Tổ chức hoạt động ngoài trời.(Hải Dương, Đắc Lắc)

7. Tổ chức hoạt động học củatrẻ.(Thanh Hóa, Đồng Nai)

8. Tổ chức các hoạt động giáodục gắn với các sự kiện/lễ hội.(Hà Nội, Bắc Ninh)

9. Sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồchơi tối thiểu thực hiện CT GDMN (Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Phúc)

10. Khai thác, sử dụng môitrường có sẵn và làm đồ dùng từ nguyên vật liệu địa phương cho thực hiện CTGDMN mới.(Hà Tĩnh, Bình Thuận)

11. Đánh giá sự phát triển củatrẻ và sử dụng kết quả đánh giá (Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế)

12. Quan hệ giáo viên, trẻ, phụ huynhtrong thực hiện các hoạt động giáo dục.(Tiền Giang, Phú Thọ)

13. Bồi dưỡng giáo viên vềchương trình GDMN (Quảng Ninh, Quảng Nam)

14. Xây dựng và chỉ đạo điểm vềthực hiện chương trình GDMN (Bình Dương, Hòa Bình)

15. Tham mưu và đầu tư cho thựchiện chương trình GDMN. (Bình Định, Bắc Giang)

16. Giải quyết vấn đề lớp mẫugiáo ghép/ lớp mẫu giáo học 1 buổi/lớp 5 tuổi không học qua 3 và 4 tuổi.(VĩnhLong, Điện Biên, Ninh Thuận).

Yêu cầu báo cáo:

+ Báo cáo cần nêu rõ cách tổchức thực hiện, những kinh nghiệm tốt, những khó khăn và giải pháp khắc phục,kiến nghị, đề xuất…

+ Mỗi báo cáo dài không quá 4trang khổ A4 (không kể hình ảnh hoặc sản phẩm văn bản đính kèm để minh họa chobáo cáo), sử dụng Unicode trên phông Times New Roman, cỡ chữ 14.

+ Các báo cáo cần được chọn lọc,biên tập và đọc duyệt trước khi gửi về Bộ.

+ Báo cáo được gửi qua 2 hệthống thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo (vụ Giáo dục Mầm non) trước ngày5/6/2009: Theo đường công văn có đầy đủ chữ ký và dấu xác nhận của Sở giáo dụcvà Đào tạo; Theo đường thư điện tử, địa chỉ : [email protected];dlphươ[email protected];

Mọi thông tin, xin liên hệ: đ/cNguyễn Thị Thanh Giang - CVC Vụ GDMN. ĐT: 04.3 753 9456; DĐ: 0903248083

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Phụ nữ Quân đội;
- Lưu VT, Vụ GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦM NON
Lê Minh Hà