BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2237A/QLD-KD
V/v cung cấp vắc xin

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Qua phản ánh của một số báo hiện nay có thể xảy ra tìnhtrạng thiếu vắc xin phục vụ nhu cầu tiêm dịch vụ của nhân dân tại một số cơ sởtiêm chủng. Để đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phục vụ cho nhu cầu tiêm chủng CụcQuản lý dược thông báo như sau:

1. Cục Quản lý dược gửi kèm Công văn này danh sách các vắcxin như báo nêu và các nhà cung cấp để Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế dựphòng, các cơ sở tiêm chủng có thể liên hệ để được cung cấp khi có nhu cầu. Đốivới trường hợp vắc xin đa giá phòng sởi, quai bị, rubela hiện nay đang làm thủtục nhập khẩu, chưa có sẵn các cơ sở tiêm chủng nghiên cứu thay thế bằng cácvắc xin đơn giá hiện có.

2. Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm ytế dự phòng, các cơ sở tiêm chủng cần chủ động lập dự trù kịp thời, chính xácnhu cầu vắc xin tiêm dịch vụ gửi các đơn vị cung cấp vắc xin, sinh phẩm y tế đểđược cung cấp đủ, kịp thời phục vụ nhu cầu tiêm chủng của nhân dân, tránhtrường hợp dự trù muộn hoặc có dự trù nhưng khi vắc xin được nhập khẩu về lạikhông mua gây tổn thất cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp các cơ sở tiêm chủng có dự trù kịp thời nhưngvẫn không được cung cấp vắc xin đề nghị Sở Y tế tổng hợp và sớm báo cáo về Bộ Ytế (Cục Quản lý dược, Cục y tế dự phòng và Môi trường) để phối hợp giải quyết.

Các thông tin về vắc xin và các nhà cung cấp đề nghị xem tạiwebsite của Cục Quản lý dược http://dav.gov.vn. Cục Quản lý dược thông báo đểSở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo các đơn vịthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để b/cáo);
- Các đồng chí thứ trưởng (để b/cáo);
- Cục YTDP & MT (để p/hợp)
- Website Cục QLD
- Lưu VT, KD(C).

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

DANH MỤC VẮC XIN

kèm theo Công văn số 2237A/QLD-KDngày 05 tháng 03 năm 2010

TT

Tên - Hàm lượng - Trình bày

Tên chung

Tên cơ sở sản xuất

Tên Công ty cung cấp

Tình trạng

1

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE A + C

Liều 0,5ml. Hộp chứa lọ 1 liều vắc xin đông khô và bơm tiêm chứa 0,5ml dung dịch pha

Vắc xin viêm màng não

Sanofi Pasteur S.A - France

- Công ty CP Dược mỹ phẩm May- số 53-55 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (ĐT: 0839105022);

- Công ty TNHH tư vấn PTĐT và TM Hồng Thúy (88 Phạm Ngọc Thạch- Hà Nội,

ĐT: 0435727158)

Đã nhập khẩu vào Việt Nam

2

Pentaxim Liều 0,5ml. Hộp 1 lọ 1 liều vắc xin Hib bột + 1 bơm tiêm 0,5ml nạp sẵn dịch treo vắc xin DTacP-IPV

Vắc xin Bạch hầu - Ho gà vô bào - Uốn ván - Bại liệt tiêm - Hib (5 in 1)

Sanofi Pasteur S.A- France

- Công ty CP Dược mỹ phẩm May- số 53-55 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (ĐT: 0839105022);

- Công ty TNHH tư vấn PTĐT và TM Hồng Thúy (88 Phạm Ngọc Thạch- Hà Nội,

ĐT: 0435727158)

Đang có vắc xin tại nhà cung cấp

3

M-M-R II Liều 0,5ml. Hộp 10 lọ đơn liều vắc xin đông khô + hộp 10 lọ dịch pha tiêm đơn liều.

Vắc xin sởi, quai bị, rubella

Merck & Co.,Inc., USA

Công ty CP Dược liệu Trung ương 2, số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Q1, Tp. Hồ Chí Minh,

ĐT: 083.8323058

chuẩn bị nhập khẩu, dự kiến trong tháng 4/2010 có vắc xin

4

TETRACT - HIB

Liều 0.5 ml; hộp 1 liều đơn, hộp 10 liều

Vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Hib

Sanofi Pasteur S.A - France

- Công ty CP Dược mỹ phẩm May- số 53-55 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (ĐT: 0839105022);

- Công ty TNHH tư vấn PTĐT và TM Hồng Thúy (88 Phạm Ngọc Thạch- Hà Nội,

ĐT: 0435727158)

Đang có vắc xin tại nhà cung cấp

5

Văc xin Bại liệt uống

Lọ chứa 2ml vắc xin

Vắc xin Bại liệt uống

Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế

135 Lò Đúc - Hà Nội

Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế

135 Lò Đúc - Hà Nội;

ĐT: 043.9710581

Có trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

6

Rubella vaccine, hộp 12 lọ, hộp 1 lọ x 0.5ml

Vắcxin Rubella sống đông khô

Beijing Tiantan Biological Products Co., Ltd.- China

Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex , số 246 Cống Quỳnh,Q1, Tp. Hồ Chí Minh;

ĐT: 083. 8398441

Đang có vắc xin tại nhà cung cấp

7

Tetraxim

Hộp 1 bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml huyền dịch

Vắc xin bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt

Sanofi Pasteur S.A - France

- Công ty CP Dược mỹ phẩm May- số 53-55 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (ĐT: 0839105022);

- Công ty TNHH tư vấn PTĐT và TM Hồng Thúy (88 Phạm Ngọc Thạch- Hà Nội,

 ĐT: 0435727158)

Đã nhập khẩu về Việt Nam

8

Vắc xin thương hàn vi Polysaccharide Lọ chứa 0,5ml, 1ml, 2,5ml, 10ml

Vắc xin thuương hàn

Công ty vắc xin Pasteur Đà Lạt 18 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng

Công ty vắc xin Pasteur Đà Lạt 18 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng; ĐT: 063.3822187

Đang có vắc xin tại nhà cung cấp