BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2239/BTM- XNK
V/v cấp giấy phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp không nộp hồ sơ theo CV 1072 XNK-BTM và CV1073 ngày 16/5/2003

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực

Nhằm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Bộ Thương mại của các doanh nghiệp, đề nghị các phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực yêu cầu:

-223 doanh nghiệp doanh nghiệp chưa gửi phần mềm bảng kê chứng từ bằng thư điện tử hai nhóm mặt hàng áo sơ mi dệt kim nam nữ chất liệu Bông (Cat.338/339) và quần nam nữ chất liệu bông (Cat. 347/348) trong năm 2002 và 3 tháng đầu năm 2003 theo CV 1072/XNK-BTM ngày 16/5/2003 (danh sách đính kèm).

- 13 doanh nghiệp chưa gửi báo cáo về các thông số của doanh nghiệp theo CV 1073 ngày 16/5/2003(danh sách đính kèm).

Nộp đầy đủ phần mềm và báo cáo theo hai CV nêu trên trước khi làm thủ tục cấp visa xuất khẩu.

Thông báo để các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T VỤ TRƯỞNG VỤ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Thắng

Đề nghị doanh nghiệp gửi phần Mềm bảng kê theo CV 1072 (file Excel), Phần Mềm theo CV 1073 (file word) về địa chỉ [email protected]

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA GỬI PHẦN MỀM THỐNG KÊ THEO CV 1072/BTM-XNK NGÀY 16/5/2003

STT

Tên Doanh nghiệp

1

An Hưng Co.., Ltd

2

Cty TNHH Chấn Việt

3

Cty DVXNK Tiểu thủ công nghiệp các tỉnh phía Nam (Coopimex)

4

Cty May mặc XK Dah Sheng (VN) Quóoc tế

5

Cty TXHH Diệu Thương (Detoco)

6

Cy SXXNK Đông Thành (Dothegamrmaxx)

7

Cty TNHH Ever Huge

8

Cty May Phương Đông (Fugamexx)

9

Cty TNHH Giai Nông

10

Cty Dệt May Gia Đình

11

Cty SXXNK và Du lịchHacota (Haciotexim)

12

DNTN Hoàng Giang

13

Cty TNHH Hồng Đạt

14

Cty TNHH May mặc Hưng Wah (Việt Nam)

15

Cty TNHH LIên Phong

16

Cty TNHH SX TM Lương Hường

17

Cty TNHH Lyntex (Việt Nam)

18

Cty Dệt áo len XK Magnicon

19

Cty TNHH Minh Trí

20

DNTN SXTM Nhã Thường

21

Cty TNHH perfect Quality Industrial (VN) Inc

22

Cty CP May Phương Nam ( Funagamex)

23

Cty CP May Sài Gòn 2

24

Cty TNHH May Sao Mai

25

Cty TNHH CNTM Tân Phú Cường (Taphuco)

26

Cty TNHH Tân Thành Đạt

27

CtyTNHH SX TM Tân Thành Long

28

Cty CP Dệt May XK Hải phòng (Texgarco Hải Phòng)

29

Cty Dệt May Thắng Lợi

30

Cty TNHH May mặc Việt Pacfic

31

Cty TNHH May Việt Quang

32

XN May Việt Hà(Vihaco)

33

CtyDệt Việt Thắng (Vivotex)

34

Cty TNHH Việt Nam Unionlit e

35

Cty TNHH Wooyang Vina

36

HĐHTKD May mặc Youg Sheng Việt Nam (VPĐD Hồ Chí Minh)

37

Cty TNHH Ivory Việt Nam

38

Cty May Bắc Ninh

39

Cty TNHH May Quốc tế Sài Gòn

40

Cty CP May và DV Hưng Long

41

Cty TNHH Hanotex

42

Cty TNHH May Mặc XK Knitwearr Grêmn Mapie

43

Cty May Xuất khẩu Việt Trung

44

Cty Makalot Indủty

45

Cty Park’s Manufcturring

46

Cty May Phú Thọ

47

Cty TNHH Shing Việt

48

Cty Texgamex

49

Cty TNHH Thịnh Vượng

50

Cty TNHH Unimex Thái Bình

51

Cty TNHH Yuchung Vina

52

Cty TNHH Hoàn Long

53

Cty Dệt Hải Phòng

54

Cty CP May Nam Hà

55

Cty May Sài Gòn 3

56

Cty TNHH Vân Tường

57

Cty TNHH SXCNTM Nguyên Phát

58

Cty TNHH May Bowker Việt Nam FT Y

59

Cty C.K Quốc tế

60

Cty CP. May Hoà Bình

61

Cty Dệt May 29-3

62

Cty May Thành Đông

63

Cty May Đồng Nai

64

Cty CP May mặc Thời trang (MTT)

65

XN May Sasanga

66

Cty TNHH SXTM Tấn Phát

67

Cty CP May Vĩnh Phú

68

Cty TNHH May Effort

69

Cty TNHH Dệt May Gia Thành

70

Cty SX Lụa tơ tằm Bảo Lộc (Vikotex)

71

Cty LD May excel Kind Nhà Bè

72

Cty SX Bộ Thương mại XNK Tây Nam

73

Cty TNHH TM DV GN Đại Dương

74

Cty Quốc tế Vĩnh Hảo Việt Nam

75

Cty TNHH Phú Hán

76

Cty 20 Bộ Quốc Phòng

77

Cty Dệt Kim Thăng Long

78

BIEN HOA SPINNING & KNITTING ENTERPRISE

79

CHONG DEVELOPMENT CO.LTD

80

CONG TY LIEN DOANH DAI LINH ( TAERIM VINA)

81

DAE WON CO... LTD

82

DAI HƯNG COLTD

83

DONG NAI GARMENT INDUSTRIAL CO

84

HAPPYTEX VIET NAM JOINT- VENTURE COMPANY

85

HUONG CANH GARMENT COMPANY

86

INTEGRITY TEXTILE

87

KIM VIET COLTD

88

KINGS WELL CO

89

LAN ANH COLTD

90

LIEN PHUONG FACTORY

91

MINH HUE GARMENT EXPORT CO...LTD

92

NGHIEP PHU GARMENT CO LTD

93

NGHUYEN HOANG GARMENT CO LTD

94

PACIFICO CEAN CO LTD

95

PROKINGTEX VIETNAM LTD

96

RESOURCES GARMENT & TRADING CO LTD

97

TAN BINH MINH SEWING CO... LTD

98

THAO PHU GARMENT & TRADING CO LTD

99

THE QUANG JOINT STOCK COMPANY

100

THUAN THIEN IOINT STOCK CO

101

TOAN THANG CO.. LTD

102

TUAN LINH PRODUCTION AND TRADING CO...LTD

103

TRUONG THINH GARMENT CO. LTD

104

TRUONG XUAN CO LTD.

105

VAN LANG FASHIONSCO LTD

106

VIET ANH KB CO. LTD

107

VIET HUNG TCC CO> LTD

108

VIET HUNG JOINT STOCK COMPANY

109

VIET PHONG GARMENT

110

VIET TAN GARMENT IM EXPORT CO

111

VIET THINH CO...LTD

112

VIET NAM MCCAL GARMENT CO..LTD

113

VIET NAM NATIONAL GENERAL EXPORT- IMPORTC

114

VINH PHAT CO LTD

115

AN NGOC TRUNG

116

B.T. PROUCTION SER VIVE AND

117

BAC SON TOURISISM & TRADING CO...LTD-Hồ Chí Minh

118

BAD LONG CO...LTD

119

BARIA VUNG TAU INVESTMENT CONSTRUCTION AN

120

BINH PHƯƠC FACTORY

121

BINH THIEN CO...LTD

122

BOIN MANIA VIET NAM INC

123

CHAMP UNION (VIET NAM) CO.LTD

124

COMMERCLAL AND INDUSTRIAL FOR IMPORT- EX

125

CONG TY MAY SAI GON

126

CONG TY TNHH BAN MAI

127

CONG TY TNHH TM & MAY MAC PHUC LAM

128

CONG TY TNHH THUONG MAI

129

CT MODE CORP

130

CTYTNH

131

CTY TNHH SAN XUAT

132

DONG HOA TEXTILE GARMENT COMPANYY

133

DAIHWA LTD

134

DETERMINER WORLDWIDE CO. LTD

135

DNTN SAN XUAT MAY MAC

136

DONG ANH

137

DONG NAI RUBBER

138

DUCBON CO. LTD

139

EOIN MANIA (VIET NAM) CORPARA TION

140

EPI

141

EXCEL KIND INDUSTRIAL LTD

142

FINE HORSE CO. LTD

143

FIVIMEX

144

GALIMEX GARMENT COMPANY

145

GARMEX INTL

146

GIDICO

147

GREAT IVAM CO. LTD

148

GREAT UNIVERSAL TRADING IMPORT & EXPORT

149

HA VAN PRODUCING AND BUSINESS COMPANY

150

HAI PHONG DUYEN HAI TRADING COMPANY

151

HA LONG FISHERY CORPORATION

152

HAN SOLL TEXT LTD

153

HA NOI JOLNT VENTURE

154

HAN DOLL TEXTLTD

155

HA TRA CO LIMTTED

156

HEERA INDUSTRIES CO...LTD

157

HIEP LONG FINE FURNTTURE NITERPRISE

158

HOA THINH TRADING CO. LTD

159

HOANG LONG CO

160

HONG HA JOINT STOCK CORPORATION

161

HSING DUO INDUSTRIAL CO.. LTD

162

HOA PHU GARMENTFA CTORY

163

HUE PHONG CO

164

HUY HOANG CO

165

INNAMPHU 54 BAO

`166

J.H. KOREA CO INC

167

KINGS VALLEY CORPORA TION LTD

168

KOL CO

169

KRSAMSAM4SEO

170

L & D EXORT GARMENT CO LTD

171

LA TRADING CO LTD

172

LINH PHUONG CO LTD

173

LINH VIET INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD

174

M.B.T CO LTD

175

MAXDEAL ENTERPRISE

176

MINH ANH CO...LTD

177

MINH HOA TRADING & GARMENT PTE

178

MY PHUNG PRODUCTION

179

MY SON GARMENT PTE> LTD... CO

180

NEW WORLD CO...LTD

181

NEWELL INDUSTRIAL LTD

182

ONSTEP (VIET NAM) CO LTD

183

PANPACIFIC CO...LTD

184

PARAMONT ENTERPRISES

185

PHU THUAN GARMENT

186

PHU VINH CO LTD

187

PHUONG ANH EXPORT GARMENT LTD...CO

188

PRIME CORPORA TION

189

QUAKITEX MANUFA CTURER

190

QUANG TIEN GARMENT CO..LTD

191

RE- PLUS VINA APPAREL CO LTD

192

S.I.G.LTD

193

S.T.L. CO LTD

194

SAEHWA TRADING CO

195

SAI GON TEXTLLE ANS GARMENT EXPORT- IMPORT

196

SAMJIN FASHION CO LTD

197

SONG LONG CHAU CO LTD

198

SUNFORTH CORP

199

T.M.I. INTERNATION NAL

200

TAERIM VINA JOINT VENTURE

201

TAHSHIN COSTUME CO LTD

202

TAN DINH EXPORT PRODICTS

203

THAI HUNG CO...TLD

204

THANH CONG SHOES FACTORY

205

THANH THANH Co. LTD

206

THIEN CHI CO LTD

207

THOI TAN CO LTD

208

TOP MISSION PREMIER CO

209

TRANG TEXTILE

210

TUONG DUY CO LTD

211

TUYEN PHONG CO LTD

212

VAN THAI TRADING CO LTD

213

VI CE

214

VICTORY GASHION LIM

215

VIET MY COLTD

216

VIET PHU TRADING CO LTD

217

VIET THAI INVEXIM COM PANY LIMITED

218

VIET NAM NATIONAL COFFEE PRODUCTS

219

VINAOFOR WARDING

220

VUONG KIM LONG CO...LTD

221

VITASCO .LTD

222

WOORIM MODE CORPORA TION

223

XUAN THANH NANUFA CTURING TRADING SERVI CE

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA NỘP BÁO CÁO THEO CV 1037/XNK- BTM NGÀY 16/5/2003

1

COMMERCLAL AND INDUSRIAL FOR IMPORT- ẽ

2

GARMEXINTL

3

H & D. CO.LTD

4

BIDEXIM (QUAN 8)

5

PAN PACIFIC CO...LTD

6

PHUONG KHOA CO..LYD

7

SAE GWA VI NA

8

QUANG XUAN TRADING & SERVICE CO..LTD

9

SONG HONG GARMENT COPANY (PHU THO)

10

TUNG MUNG INTERNAK PTE. LTD

11

UNIONCHANCE CO LTD

12

VIET NAM COOPERATION IMPORT EXPORT (XNK TONG HOP II)

13

YEUN CHERNG CO LTD